Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Динаміка інтрагастрального рН у потерпілих із закритою черепно-мозковою травмою

Authors: Тітов І.І., Нестор І.І., Вінтоняк І.В., Мартин А.Ю., Марусин С.О., Тітов О.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Тривале кисле середовище в шлунку потерпілих із черепно-мозковою травмою (ЧМТ) створює сприятливе тло для виникнення стресових ерозій і виразок, що загрожує кровотечею з них. Приховані кровотечі з проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту пізно діагностуються, загрожують анемією, порушенням киснево-транспортної функції крові, вимагають гемотрансфузій, гемостатичної терапії, фіброгастроскопічного контролю й гемостазу, а нерідко й хірургічного втручання. Матеріали та методи. Проведено вимірювання інтрагастрального рН у 22 потерпілих з однотипною закритою ЧМТ у першу добу з моменту надходження. Використано моніторну систему 24h pHmonitor Рг1-1 (Україна). Активний електрод вводили в порожнину шлунка через просвіт шлункового зонда, який був встановлений трансназально. Результати. Встановлено, що на початку моніторингу рівень інтрагастрального рН становив 2,16 ± 0,11. Це засвідчило вкрай кисле середовище в шлунку, що потенційно загрожувало не лише деструкцією слизової оболонки, а й мікроаспіраціями та розвитком легеневих ускладнень. Безперервне вимірювання інтрагастрального рН упродовж наступних 4 годин засвідчило відсутність статистично вірогідних змін. З огляду на це всім пацієнтам внутрішньовенно болюсно введено 40 мг пантопразолу (пангастро, «Сандоз»). Через 18 ± 3 хв
відмічено неухильне зростання значення інтрагастрального рН, що досягло рівня 5,46 ± 0,21 у 86 % пацієнтів. Для 81 % потерпілих значення, близькі до межі інтрагастрального рН 5,5, утримувалися на кінець першої доби моніторування, що засвідчило достатність профілактичної дози пантопразолу 40 мг/добу. У плані підтримання нормоацидності нами відмічено потенціюючий ефект інтрагастрального введення лужної мінеральної води («Поляна Квасова», «Лужанська»), з якої зазвичай розпочинається зондове харчування цієї категорії пацієнтів. Висновки. Потерпілі з ЧМТ мають високий ризик виникнення стресових уражень слизової оболонки шлунка. Профілактичне застосування пантопразолу і ранній початок харчування дозволяють мінімізувати розвиток тяжких ускладнень.


Bibliography

1. Bullock R., Chestnut R. et al. Guidelines for the surgical Management of Traumatic Brain Injury // Neurosurgery. — 2006. — 58. — S2-1-S2-62.


Back to issue