Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Періопераційний період у пацієнтів при гінекологічних операціях

Authors: Ткаченко Р.О., Зайченко С.П., Рибін М.С., Тян О.В.

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Робота присвячена дослідженню видів анестезіологічного забезпечення при гінекологічних операціях, пошуку й вдосконаленню анестезіологічних методик проведення в умовах загальної анестезії та впливу безпосередньо анестезії під час оперативного втручання на післяопераційне знеболювання. У дослідження ввійшли 180 пацієнтів, яким виконувались різні види анестезіологічного забезпечення, із яких 90 проводилась загальна анестезія з використанням опіоїдів (збалансована анестезія) і газового анестетика, 90 — мультимодальна анестезія з газовим анестетиком. На даний момент у дослідження входить дві групи пацієнтів: перша — 25 пацієнтів, яким проводилась загальна анестезія з використанням опіоїдів і газового анестетика, друга — 25 пацієнтів, у яких використовувалась мультимодальна методика проведення загальної анестезії. Гістеректомія — найбільш поширена операція в більшості розвинутих країн. Частота відкритих абдомінальних операцій становить: у Швеції — 38 %, в Англії — 25 %, у США — 36 %. Однією з основних проблем у періопераційному періоді є післяопераційний біль, 4–27 % жінок відчувають хронічний післяопераційний біль. До першої групи було включено 25 пацієнток, яким проводилось хірургічне лікування гінекологічної патології, лапаротомія за Пфаненштилем в умовах загальної анестезії з використанням стандартної методики її проведення. Ця група була поділена на 3 підгрупи залежно від виду анестезіологічного забезпечення. Друга група включала 25 пацієнтів, яким проводилась загальна анестезія з використанням малоопіатної мультимодальної анестезії: севофлурану, кетаміну, габапептину, релаксантів короткої дії, лідокаїну та методики мультимодального післяопераційного знеболювання й підготовки пацієнтів за методикою Fast track протоколу. Потреба в опіоїдних аналгетиках у першу добу в групі мультимодальної анестезії була меншою, ніж у групі з використанням стандартної методики проведення загального знеболювання. Тривалість госпіталізації в стаціонарі становила 2,4 дня і була меншою порівняно з показником групи стандартної методики — 3,8 дня. Рівень болю за візуальною аналоговою шкалою у першу добу становив 3,8 бала, у групі стандартної методики — 4,9 бала.


Bibliography

1. Statistics Netherlands (CBS). Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 1995–2010. — 2010. — http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM = SLNL&PA = 80386NED&D1 = a&D2 = l&D3 = 2-3&D4 = 0,16-17&D5 = l&HDR = T&STB = G1,G4,G2,G3&VW = T. — Accessed: 22.11.2014.
2. Hinrichs-Rocker A., Schulz K., Jarvinen I. et al. Psychosocial predictors and correlates for chronic post-surgical pain (CPSP) — a systematic review // Eur. J. Pain. — 2009. — 13. — 719-730. 
3. Selye H. General adaptation syndrome and the dise-ases of adaptation // J. Clin. Endocrinol. — 1946. — 6. — 117-230. 
4. White P.F. Improving postoperative pain management: what are the unresolved issues? // Anesthesiology. — 2010 Jan. — 112(1). — 220-5. Doi: 0.1097/ALN.0b013e3181c6316e.

Back to issue