Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування пропофолу для седації онкологічних хворих при мастектомії

Authors: Тробюк К.В., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Аналгоседація під час операцій при маст-ектомії — це необхідний компонент, що забезпечує фізичний і психологічний комфорт пацієнта, зменшує вираженість стресорних реакцій і дискомфорту. Для медикаментозної седації використовують різноманітні лікарські засоби і їх комбінації (тіопентал натрію, сибазон, пропофол, кетамін, нестероїдні протизапальні засоби). Анестезіологічне забезпечення включає внутрішньовенне введення препаратів, які мають анксіолітичні, аналгетичні, анамнестичні властивості окремо або в поєднанні з місцевою анестезією. Седативні й знеболюючі препарати призначаються в поєднанні, чим досягається ефект синергізму, що дозволяє шляхом введення малих доз і досягнення меншого накопичення забезпечити достатню аналгезію з меншим ризиком розвитку побічних реакцій. Мета роботи: проаналізувати ефективність застосування сибазон-фентаніл-пропофолової аналгоседаії для анестезіологічного забезпечення мастектомії на самостійному диханні в онкохворих на базі Київського міського онкоцентру. Матеріали та методи. Проаналізовано 100 хворих, у яких застосовувались для седації сибазон-фентаніл-тіопентал (50) і сибазон-фентаніл-пропофол (50). Результати. Встановлено, що в 1-й групі під час операції відзначалися порушення дихання в 7 (14 %) хворих, артеріальна гіпотонія (–20 % від вихідного) — у 10 (20 %), брадикардія — 1 %, після операції була нудота у 20 %, що значно відрізнялось від показників 2-ї групи, у якій артеріальна гіпотонія була в 6 (12 %) хворих, брадикардія — в 1 (2 %) хворого, не було пригнічення дихання й нудоти. Час відновлення свідомості після операції в 1-й групі становив від 20 хв до 1 год, у хворих відмічались загальмованість, малорухливість, сплутаність свідомості, пригнічення настрою, зниження орієнтації й мовного контакту. У 2-й групі пробудження відмічалось протягом 10–30 хв, швидко відновлювалась свідомість, пацієнти перебували в піднесеному настрої, були активні. Висновки. Отже, при застосуванні аналгоседації при мастектомії відмічена перевага методу використання сибазон-фентаніл-пропофолової седації, що дає можливість спокійно й швидко ввести в хірургічну стадію наркозу на самостійному диханні (під постійним контролем прохідності дихальних шляхів) при стабільній сатурації кисню й гемодинаміці, провести швидку післянаркозну реабілітацію. Відсутність когнітивних порушень, швидке відновлення свідомості, мовного контакту, координації рухів, хороший настрій, орієнтація в місці, часі — усе це дозволяло переводити пацієнтів з операційної прямо в палату хірургічного відділення, залишати пацієнтку через 15–20 хв на самообслуговування й нагляд медперсоналу. Застосування пропофолу дозволяє відмовитись від опіатів, які викликають порушення дихання, когнітивні порушення та стрес і стимулюють ріст пухлини, що важливо для онкохворих.Back to issue