Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оптимізація методів загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях

Authors: Черній В.І., Науменко А.В., Штомпель І.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Грижі стравохідного відділу діафрагми — одне з найбільш поширених захворювань у гастроентерологічній практиці, воно спостерігається у 26–50 % пацієнтів (Грінцов А.Г., 2012). Мета дослідження: покращення якості й безпеки загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях в абдомінальній хірургії шляхом застосування ізофлурану з позиції протоколу ERAS і вивчення фармакоекономічних аспектів при анестезії ізофлураном порівняно із севофлураном за методом Minimal Flow Anesthesia та Low Flow Anesthesia. Матеріали та методи. Досліджено 40 хворих із грижею стравохідного відділу діафрагми, яким було виконано оперативне втручання — лапароскопічну крурорафію й фундоплікацію. Хворих було розподілено на такі групи: 1-ша група (20 хворих) — інгаляційна анестезія ізофлураном із киснем, потік свіжої суміші 1 л/хв (1 : 1); 2-га група (20 хворих) — інгаляційна анестезія севофлураном із киснем, потік свіжої суміші 1 л/хв (1 : 1). Анестезія проводилась на анестезіологічній станції DragerFabiosTiro (Німеччина). Інтраопераційний моніторинг проводили монітором пацієнта Drager Infinity Delta (США). Показники глибини анестезії — за даними БІС. Проводився постійний моніторинг показників газообміну — капнографії, концентрації кисню, ізофлурану й севофлурану у суміші на вдиху й видиху, параметрів вентиляції. Усім хворим було проведено загальну комбіновану анестезію з інтубацією трахеї та штучною вентиляцією легень. Кількість інгаляційного анестетика, що був витрачений протягом операції, визначали за допомогою зважування випаровувача з використанням електронних лабораторних ваг ТВЕ-12-0,2. Результати. Визначені критерії ефективності анестезіологічного забезпечення: швидкість пробудження й ступінь залишкової седації пацієнта; витрати інгаляційного анестетика впродовж операції; фармакоекономічні витрати при різних методах анестезії з використанням ізофлурану й севофлурану; тривалість перебування пацієнта в стаціонарі. Проведений фармакоекономічний аналіз вартості анестезіологічної допомоги в досліджуваних групах з урахуванням використовуваних препаратів для наркозу (з урахуванням вартості інгаляційних анестетиків, анальгетиків, релаксантів, гіпнотиків, кисню й натронного вапна). Висновки. Розроблена методика з урахуванням клінічної й фармакоекономічної ефективності дозволяє застосовувати інгаляційну анестезію ізофлураном для забезпечення лапароскопічних антирефлюксних операцій.

 Back to issue