Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки

Authors: Шевчук В.М., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

За даними наукової літератури встановлено, що найбільш часто після резекції печінки зустрічаються такі ускладнення: післяопераційна печінкова недостатність — від 5 до 30 %, внутрішня кровотеча — від 2 до 5 %, тромбоемболія легеневої артерії — від 0,5 до 3 % тощо [1]. Нами проаналізований клінічний випадок застосування препарату протромбінового комплексу для усунення кровотечі в ранньому післяопераційному періоді в пацієнта, прооперованого з приводу абсцесу печінки. Об’єм оперативного втручання: лапаротомія, гемігепатектомія, резекція сегмента 5–8-го з резекцією паракавальної порції сегмента 1. Під час дослідження встановлено, що в цілому величина інтраопераційної крововтрати становила 1500 мл. Крововтрата в першу післяопераційну добу — 950 мл. Дані лабораторного обстеження: протромбіновий індекс — 54 %, МНС — 2,0; протромбіновий час — 25 с (перша доба після оперативного втручання). З метою зупинки кровотечі й усунення дефіциту факторів згортання крові пацієнту було введено 1500 МО октаплексу внутрішньовенно з паралельним введенням вітаміну К (канавіт у дозі 10 мг), перелито 1000 мл свіжозамороженої плазми. За даними лабораторного обстеження (через три години після введення препарату) відмічається зменшення проявів гіпокоагуляції: протромбіновий індекс — 68 %, МНС — 1,54. Також після введення перерахованих препаратів відмічено зменшення крововтрати по дренажам (50 мл за добу). Лабораторні показники на наступну добу після застосування октаплексу: протромбіновий індекс — 72 %, МНС — 1,46. По дренажах — невелика кількість серозно-геморагічних виділень. Результати дослідження свідчать про доцільність застосування препаратів протромбінового комплексу для зупинки кровотечі й усунення гіпокоагуляції, у тому числі в ранньому післяопераційному періоді після резекції печінки.


Bibliography

1. Дзидзава И.И. Осложнения после обширных резекций печени / И.И. Дзидзава, А.В. Слободяник, В.И. Ионцев // Вестник Российской военно-медицинской академии. — № 3(51). — 261-266. 
2 Bektas M. Adjuvant therapeutic plasma exchange in liver failure: assessments of clinical and laboratory parameters / M. Bektas [et al.] // J. Сlin. Gastroenterol. — 2008. — Vol. 42, № 5. — P. 517-521.

Back to issue