Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 14, №2, 2019

Повернутися до номеру

До 80-річчя від дня народження Юрія Васильовича Одинця

Цієї весни ми відзначаємо славетний ювілей нашого дорогого Вчителя, Людини з великої літери — професора, доктора медичних наук Юрія Васильовича Одинця.

Юрій Васильович Одинець народився 15 березня 1939 року в селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області в сім’ї службовця.

Ще з юнацьких років Юрій Васильович вирішив присвятити своє життя медицині. Після закінчення школи розпочав навчання в Полтавському медичному училищі, яке закінчив із відзнакою. У 1957 році вступив до Харківського медичного інституту (ХМІ) на педіатричний факультет. Під час навчання Юрій Васильович захоплюється питаннями невідкладної допомоги дітям і дитячою хірургією.

У 1963 році Юрій Васильович закінчує з відзнакою ХМІ та їде працювати лікарем-педіатром у Полонську районну лікарню Хмельницької області. Уже через рік, відзначаючи працьовитість і організаторський талант Юрія Васильовича, його призначають головним лікарем Полонського будинку дитини. Однак бажання удосконалити свої знання в педіатрії, інтерес до всього сучасного, пошук шляхів вирішення складних клінічних проблем визначили подальший життєвий шлях Юрія Васильовича. У 1965 році він вступає до аспірантури в ХМІ. Становлення Юрія Васильовича як вченого та лікаря-клініциста відбувалося під керівництвом член-кор. АН України, проф., д.м.н. В.Д. Білоусова, який довгі роки очолював кафедру госпітальної педіатрії ХМІ. Науковими керівниками дисертаційної роботи були проф., д.м.н. А.Ф. Доброгаєва і член-кор. АН України, заслужений діяч науки, професор, зав. кафедри патологічної фізіології Д.Є. Альперн. Це були видатні вчені, педагоги, клініцисти.

Із 1968 року життя Юрія Васильовича нерозривно пов’язане з Харківським медичним інститутом, у якому він спочатку працює асистентом кафедри госпітальної педіатрії, а з 1976 року — доцентом цієї кафедри.

У 1969 році Ю.В. Одинець захистив кандидатську дисертацію на тему «Иммунологические процессы и некоторые гуморальные показатели крови при неспецифических пневмониях у детей», у 1984 р. — докторську дисертацію «Клинико-патогенетическая характеристика нарушений гемодинамики и их терапия при неотложных состояниях, обусловленных острыми бронхолегочными заболеваниями у детей раннего возраста».

Після захисту докторської дисертації в 1987 році Юрію Васильовичу Одинцю присвоєно звання професора. З 1996 по 2015 рік він очолює кафедру педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету.

Наукова діяльність Ю.В. Одинця відображена в понад 557 публікаціях (з них 5 монографій, 3 підручники, 26 патентів та авторських свідоцтв), її основні напрямки — невідкладна педіатрія, пульмонологія, клінічна імунологія, нефрологія й методологія вищої школи. У його численних наукових працях відображені досвід діагностики, лікування й профілактики невідкладних станів при ускладнених формах пневмоній у дітей, отруєннях, удосконалені питання серцево-судинної, ниркової недостатності та недостатності надниркових залоз, висвітлені роль і місце гемосорбції, лікувального плазмаферезу, цитаферезу та інших еферентних методів у лікуванні тяжких форм захворювань у дітей. Висловлені сучасні погляди на імунні й неімунні механізми розвитку гломерулонефриту. Упроваджені в схеми лікування імуноконфліктних та автоімунних захворювань у дітей цитостатики, пульс-терапія глюкокортикостероїдами й цитостатиками, синхронізація пульс-терапії й лікувального плазмаферезу.

Під керівництвом Юрія Васильовича Одинця захищено понад 20 кандидатських і магістерських робіт.

Його здібності як організатора й досвідченого викладача проявилися також при підготовці молодих спеціалістів через інтернатуру. Будучи з 1984 року загальноінститутським керівником інтернатури, він особливу увагу й багато зусиль приділяв інтеграції різних форм навчання, оволодінню інтернами практичними навичками, підвищенню кваліфікації по інтернатурі, публікації збірників. Цю діяльність він продовжував і як проректор із лікувальної роботи.

Поряд із науковою роботою багато часу і зусиль Юрій Васильович віддає практичній діяльності як лікар-педіатр, Лікар із великої літери. Досвідчений клініцист, він із 1973 року був відповідальним на кафедрі за лікувальну роботу, куратором із педіатрії в багатьох районах Харківської області. Він є ініціатором впровадження нових методів діагностики й лікування в педіатрії. Ю.В. Одинець є одним із фундаторів обласних, міських і міжрайонних дитячих відділень реанімації й інтенсивної терапії в м. Харкові та Харківській області. З 1971 по 1977 р. виконував обов’язки позаштатного спеціаліста облздороввідділу з невідкладної допомоги дітям. Останніми роками організував дитяче відділення гравітаційної хірургії крові та штучної нирки для дітей на базі міської дитячої клінічної лікарні № 16 м. Харкова, є одним з ініціаторів впровадження прогресивних методів лікування за протоколами BFM гострих лейкозів у дітей. Нелегкий, але почесний шлях лікаря-педіатра Ю.В. Одинця — це сотні врятованих дитячих життів, це щирі посмішки маленьких пацієнтів і щасливі обличчя батьків.

Юрій Васильович проводить активну громадську роботу, виступає в передачах місцевого радіомовлення й телебачення. Ю.В. Одинець упродовж 10 років (із 1997 р.) був головним редактором журналу «Врачебная практика», є членом редакційної ради журналів «Експериментальна та клінічна медицина», «Медицина сьогодні та завтра», «Нирки», «Здоров’я дитини», членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Праця визначного науковця, невтомного лікаря була відзначена багатьма нагородами, серед яких значок «Отличнику здравоохранения», три почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України, лист-подяка Комітету з охорони здоров’я Верховної Ради України в 2013 р. У 2007 році удостоєний почесного звання «Заслужений лікар України», як провідний науковець став лауреатом обласної премії імені І.І. Мечникова.

Юрій Васильович має талант поєднувати в собі високий професіоналізм і видатні ділові й людські якості. Він є високодосвідченим клініцистом, вченим, наставником молоді, якій невтомно передає знання, досвід, любов до професії. Колеги, студенти, інтерни глибоко поважають і цінують Юрія Васильовича за високий професійний рівень, скромність і порядність.

Колектив Харківського національного медичного університету, учні й колеги щиро вітають Юрія Васильовича з ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, активного довголіття, натхнення та продовження лікувальної, наукової й педагогічної діяльності. Зроблено багато, але попереду ще безліч нових наукових відкриттів і досягнень.

Хай настрій завжди залишається прекрасним, а успіх супроводжує в усьому. Довголіття, добра, тепла і любові Вам, дорогий наш Учителю! Повернутися до номеру