Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Менінгоенцефаліти як проблема подорожуючих

Authors: Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, І.Д. Байдалка
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Швидке переміщення людей у просторі завдяки сучасним видам транспорту, інтенсифікація туризму, зовнішня та внутрішня міграція населення сприяють зараженню збудниками екзотичних інфекцій у подорожуючих та зростанню ризиків їх занесення на територію держави, а також можливості інтродукції патогенних біологічних агентів на нові території. Подорожуючі мають високий ризик зараження із причини відсутності у них специфічного імунітету, сформованого за рахунок проепідемічування, імунопрофілактики, а також відсутності хіміопрофілактики тощо. Серед таких захворювань велика частка належить інфекціям із трансмісивним механізмом передачі збудників, які реєструються на ендемічних територіях в межах відомих і модифікованих під впливом біотичних та абіотичних чинників природних осередків. Клінічна маніфестація екзотичних трансмісивних інфекцій поліморфна ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue