Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №6, 2020

Back to issue

The problem of hypertensive heart disease regression in patients with arterial hypertension

Authors: Коваль С.М., Снігурська І.О., Божко В.В., Милославський Д.К.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В огляді наведені дані вітчизняної і зарубіжної літератури про поширеність, патогенез, сучасні методи верифікації гіпертонічної хвороби серця (гіпертрофія лівого шлуночка) у хворих з артеріальною гіпертензією та при асоційованих із нею станах: ішемічній хворобі серця, фібриляції передсердь, метаболічному синдромі, цукровому діабеті. Розглядаються способи немедикаментозної та медикаментозної корекції гіпертонічної хвороби серця, а також фактори, що перешкоджають регресуванню гіпертрофованого міокарда.

В обзоре представлены данные отечественной и зарубежной литературы о распространенности, патогенезе, современных методах верификации гипертонической болезни сердца (гипертрофия левого желудочка) у больных с артериальной гипертензией и при ассоциированных с нею состояниях: ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, метаболическом синдроме, сахарном диабете. Рассматриваются способы немедикаментозной и медикаментозной коррекции гипертонической болезни сердца, а также факторы, препятствующие регрессированию гипертрофированного миокарда.

The review presents data from the domestic and foreign literature on the prevalence, pathogenesis, modern methods of verification of hypertensive heart disease (left ventricular hypertrophy) in patients with arterial hypertension and conditions associated with it: coronary heart disease, atrial fibrillation, metabolic syndrome, diabetes mellitus. Methods of non-drug and drug correction of hypertensive heart disease, as well as factors that prevent the reverse regression of hypertrophied myocardium are considered.


Keywords

артеріальна гіпертензія; кардіоваскулярні захворювання; гіпертонічна хвороба серця; методи діагностики; способи корекції; огляд

артериальная гипертензия; кардиоваскулярные заболевания; гипертоническая болезнь сердца; методы диагностики; способы коррекции; обзор

arterial hypertension; cardiovascular diseases; hypertensive heart disease; diagnostic methods; correction methods; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Коваль С.М. Проблеми класифікації і діагностики артеріальної гіпертензії та стратифікації ризику розвитку її ускладнень в світлі Європейських рекомендацій 2018 року (коментар до рекомендацій). Артеріальна гіпертензія. 2019. 1(63). 3-41.
2. Коваль С.М. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії: від рекомендацій до клінічної практики. Здоров’я України. 2019. 10(455). 6.
3. Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В., Юшко К.А., Щенявська О.М. Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018. Т. 14. № 2. С. 99-110.
4. Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Доброход А.С. Оцінка впливу моно- та комбінованої антигіпертензивної терапії дигідропіридиновими та недигідропіридиновими антагоністами кальцію на показники офісного артеріального тиску та артеріального тиску при добовому моніторуванні у пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією. Артериальная гипертензия. 2016. № 1. С. 45-66.
5. Сиренко Ю.Н., Рековец О.Л., Кушнир С.Н., Торбас Е. Сравнительная эффективность эналаприла и периндоприла по влиянию на центральное артериальное давление и упруго-эластические свойства артерий у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия. 2016. № 2. 101-111.
6. Arnett D.K., Devereux R.B., Rao D.C. et al. Novel genetic variants contributing to left ventricular hypertrophy: the HyperGEN study. J. Hypertens. 2009. 27(8). 1585-1593.
7. Bang C.N., Soliman E.Z., Simpson L.M. et al. Electrocardiographic Left Ventricular Hypertrophy Predicts Cardiovascular Morbidity and Mortality in Hypertensive Patients: The ALLHAT Study. ALLHAT Collaborative Research Group. Am. J. Hypertens. 2017, Sept 1. 30(9). 914-922.
8. Barbieri A., Bursi F., Mantovani F. et al. Left ventricular hypertrophy reclassification and death: application of the Recommendation of the American Society of Echocardiography/European Association of Echocardiography. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2012. 13(1). 109-117.
9. Berezin А. Circulating biomarkers in heart failure: diagnostic and prognostic importance. Adv. Exp. Med. Biol. 2018. 1067. 89-108. doi: 10.1007/5584.
10. Bluemke D.A., Kronmal R.A., Lima J.A. et al. The relationship of left ventricular mass and geometry to incident cardiovascular events: the MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) study. J. Am. Coll. Cardiol. 2008. 52(25). 2148-2155.
11. Burns J., Ball S.G., Worthy G. et al. Hypertensive left ventricular hypertrophy: a mechanistic approach to optimizing regression assessed by cardiovascular magnetic resonance. J. Hypertens. 2012. 30(10). 2039-2046.
12. Cacciapuoti F. Molecular mechanisms of left ventricular hypertrophy (LVH) in systemic hypertension (SH)-possible therapeutic perspectives. J. Am. Soc. Hypertens. 2011. 5(6). 449-455.
13. Codella N.C., Lee H.Y., Fieno D.S. et al. Improved left ventricular mass quantification with partial voxel interpolation: in vivo and necropsy validation of a novel cardiac MRI segmentation algorithm. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2012. 5. 137-146.
14. Cuspidi C., Facchetti R., Sala C. еt al. Normal values of left-ventricular mass: echocardiographic findings from the PAMELA study. J. Hypertens. 2012. 30(5). 997-1003.
15. Cuspidi C., Facchetti R., Bombelli M. et al. Nighttime blood pressure and new-onset left ventricular hypertrophy: findings from the Pamela population. Hypertension. 2013. 62(1). 78-84.
16. Dahlöf B., Gosse j.Ph.   Gueret P., Dubourg O.J. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure and left ventricular mass: The PICXEL study J. of Hypertension. 2005. 23(11). 2063-2070. DOI: 10.1097/01.hjh.0000187253.35245.dc.
17. de Simone G., Devereux R.B., Izzo R. et al. Lack of reduction of left ventricular mass in treated hypertension: the strong heart study. J. Am. Heart Assoc. 2013. 2(3). e000144.
18. Devereux R.B., Alonso D.R., Lutas E.M. et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. Am. J. Cardiology. 1986. 57. 450-458.
19. Gerdts E., Okin P.M., Boman K. et al. Association of heart failure hospitalizations with combined electrocardiography and echocardiography criteria for left ventricular hypertrophy. Am. J. Hypertens. 2012. 25(6). 678-683.
20. Khouri M.G., Peshock R.M., Ayers C.R., de Lemos J.A., Drazner M.H. A 4-tiered сlassification of left ventricular hypertrophy based on left ventricular geometry. The Dallas Heart Study. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2010. 3. 164-171.
21. Koval S.M., Snihurska I.O., Vysotska O.,  Strashnenko H.M., Wójcik W., Dassibekov K. Prognosis of essential hypertension progression in patients with abdominal obesity. Information Technology in Medical Diagnostics II — Wójcik, Pavlov& Kalimoldayev (Eds). Taylor&Francis Group, London. 2019. DOI: 10.1201/9780429057618-32.
22. Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. European Heart Journal — Cardiovascular Imaging. 2015. 16. 233-271.
23. Lynch A.I., Tang W., Shi G. et al. Epistatic effects of ACE I/D and AGT gene variants on left ventricular mass in hypertensive patients: The Hypergiant Study. Journal of human hypertension. 2012. 26(2). 133-140.
24. Macfarlane P.W., Murray H., Sattar N. et al. The incidence and risk factors for new onset atrial fibrillation in the PROSPER study. Europace. 2011. 13(5). 634-639. 
25. Malmqvist K., Kahan T., Isaksson H., Ostergren J. Regression of left ventricular mass with captopril and metoprolol, and the effects on glucose and lipid metabolism. Blood Press. 2001. 10. 101-110.
26. Menni C., Boffi L., Cesana F. et al. Variant on chromosome 9p is associated with left ventricular mass: results from two cohorts of essential hypertensive individuals. J. Hypertens. 2012. 30(11). 2144-2150.
27. Mewton N., Opdahl A., Choi E.Y. et al. Left ventricular global function index by magnetic resonance imaging-a novel marker for assessment of cardiac performance for the prediction of cardiovascular events: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Hypertension. 2013. 61(4). 770-778.
28. Minicucci M.F., Azevedo P.S., Polegato B.F. et al. Cardiac remodeling induced by smoking: concepts, relevance, and potential mechanisms. Inflamm. Allergy Drug. Targets. 2012. 11(6). 442-447.
29. Myasoedova E., Davis J.M. 3rd, Crowson C.S. et al. Brief report: rheumatoid arthritis is associated with left ventricular concentric remodeling: results of a population-based cross-sectional study. Arthritis Rheum. 2013. 65(7). 1713-1718.
30. Okin P.M., Bang C.N., Wachtell K. et al. Relationship of sudden cardiac death to new-onset atrial fibrillation in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2013. 6(2). 243-251.
31. Okin P.M., Wachtell K., Devereux R.B. et al. Regression of electrocardiographic left ventricular hypertrophy and decreased incidence of new-onset atrial fibrillation in patients with hypertension. JAMA. 2006. 296(10). 1242-1248.
32. Panikkath R., Reinier K., Uy-Evanado A. et al. Electrocardiographic predictors of sudden cardiac death in patients with left ventricular hypertrophy. Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2013. 18(3). 225-229.
33. Radchenko G. Left ventricular hypertrophy: determination factors, methods of evaluation, possibility of regression. Український кардіологічний журнал. 2010. 6. 99-109.
34. Savage D.D., Garrison M.S., Kannel W.B. et al. The spectrum of left ventricular hypertrophy in a general population sample: The Framingham Study. Circulation. 1987. 75 (1, Pt 2). I26-I33.
35. Schiller N.B., Shah P., Crawford M. et al. Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensio-nal echocardiography. American Society of Echocardiography committee on standards, subcommittee on quantitation of two-dimensional echocardiograms. J. Am. Soc. Echocardiography. 1989. 2. 358-367.
36. Soliman E.Z., Byington R.P., Bigger J.T. et al. Effect of Intensive Blood Pressure Lowering on Left Ventricular Hypertrophy in Patients With Diabetes Mellitus: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Blood Pressure Trial. Hypertension. 2015 Dec. 66(6). 1123-1129.
37. Thomopoulos C., Parati G., Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: Effects of more vs. less intensive blood pressure lowering and different achieved blood pressure levels — updated overview and meta-analyses of randomized trials. J. Hypertens. 2016 Apr. 34(4). 613-622.
38. Troy B., Pombo J., Rackley C.E. Measurement of left ventricular wall thickness and mass by echocardiography. Circulation. 1972. 45. 602-611.
39. Verdecchia P., Angeli F., Gattobigio R. еt al. Regression of left ventricular hypertrophy and prevention of stroke in hypertensive subjects. J. Hypertens. 2006. 19(5). 493-439.
40. Verma A., Meris A., Skali H. et al. Prognostic implications of left ventricular mass and geometry following myocardial infarction: the VALIANT (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion) Echocardiographic Study. JACC Cardiovasc Imaging. 2008. 1(5). 582-591.
41. Williams B., Mancia G., Spiering W., Agabiti E. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. Vol. 39. Is. 33. 1 Sept 2018. 3021-3104.

Back to issue