Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Back to issue

Цитологічна характеристика ясенних епітеліоцитів на фоні різних підходів до одонтопрепарування під металокерамічні конструкції зубних протезів у динаміці клінічного моніторингу

Authors: Радчук В.Б.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Питання вивчення клітинного складу ясен при протезуванні металокерамічними протезами в різні терміни клінічних спостережень з огляду на закономірності морфологічних змін є актуальним, оскільки дає змогу спрогнозувати віддалені результати.
Мета дослідження: вивчити зміни клітинного складу ясен при протезуванні металокерамічними конструкціями в динаміці клінічних спостережень.
Матеріали та методи. У пацієнтів 2 груп клінічних спостережень, яким здійснювали одонтопрепарування з формуванням класичного заокругленого скошеного уступу або максимально зберігали тверді тканини в ділянці шийки зуба перед одонтопрепаруванням, у подальшому проводили вивчення клітинного складу зскрібка, одержаного з маргінальних ясен у ділянці препарованих зубів.
Результати та обговорення. Клітинний склад епітелію ясен пацієнтів обох груп клінічних спостережень ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue