Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Back to issue

Особливості функціонування фагоцитуючих клітин крові за умови ліпополісахарид-індукованого пародонтиту у поєднанні із хронічною гіпергомоцистеїнемією

Authors: Худан Р.І.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Перспективним напрямом вивчення патогенезу генералізованого пародонтиту (ГП) є виявлення факторів, що впливають на весь організм людини і тканини пародонта зокрема. Одним із таких факторів є гомоцистеїн. Дані щодо взаємозв’язку гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) та прогресування ГП є обмеженими та суперечливими. Водночас у запальних реакціях особливу роль відіграють нейтрофіли, які першими надходять до вогнища запалення та є здатними до фагоцитозу. 
Метою дослідження було з’ясувати особливості функціонування нейтрофілів крові за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту (ЛПС-індукованого пародонтиту) на тлі хронічної ГГЦ.
Матеріали та методи. Дослідження проведені на 48 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях з масою 180–200 г, які були поділені на такі групи ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue