Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Gastroenterology" Том 56, №1, 2022

Back to issue

From the past zemstvo medicine in the outback: Zhovte village in Katerynoslavshchina

Authors: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті йдеться про становлення земської медицини у Верхньодніпровському повіті Катерино­славської губернії на прикладі села Жовтого. Подано історико-краєзнавчі відомості про цей край. Освітлено розвиток медичної служби на початку ХХ століття. Досліджено життєвий і професійний шлях лікарів-подвижників Михайла Дудкевича, Гаврила Коссовського, Володимира Татаринова та інших.

The article covers the formation of zemstvo medicine in the Verkhnyodniprovskdistrict of Ekaterinoslav province on the exa­mple of the village Zhovte. Historical and local lore information about this region has been provided. The development of the medical service in the early twentieth century has been presented. The life and professional path of ascetic physicians Mykhailo Dudkevych, Gavrilo Kossovsky, Volodymyr Tatarynov and others have been studied.


Keywords

Верхньодніпровський повіт, село Жовте, земська медицина, лікарі-подвижники, Жовтянська лікарня, битва на Жовтих Водах, Катеринославщина-Дніпропетровщина

Verkhnyodniprovsk district; Zhovte village; zemstvo medicine; ascetic doctors; Zhovtianska hospital; battle of Zhovti Vody; Katerynoslav-Dnipropetrovsk region


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня — 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень. Д.: Лізунов-Прес, 2014. 184 с.
 2. Постановление Верхнеднепровского очередного земского собрания. Верхнеднепровск, 1899, 23 октября.
 3. Постановление Верхнеднепровского ХІІІ очередного земского собрания. Верхнеднепровск, 1903, 23 октября.
 4. Заруба В.Н. Дворяне Eкатеринославской губернии. Д.: Ліра, 2016. С. 23, 136, 137, 122, 163.
 5. Постановление Верхнеднепровского очередного земского собрания. Верхнеднепровск, 1906. С. 153.
 6. Постановление Верхнеднепровского очередного земского собрания. Верхнеднепровск, 1913. С. 181.
 7. Постановление Верхнеднепровского очередного земского собрания. Верхнеднепровск, 1915, 15 ноября.
 8. Сборники «Российский медицинский список». 1890, 1891, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1905–1910, 1912, 1914, 1916.
 9. Сборник «Список медицинских врачей». 1924. 
 10. Кадук В., Труш В., Мірошниченко С. З минулого в майбутнє. Верхньодніпровськ, 2008. 82 с.
 11. Смерть популярного врача. Верхнеднепровск. Газета «Звезда». 1924, 30 января.
 12. Весник Екатеринославского земства. 1903. № 1. С. 18-20.

Back to issue