Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Стан пероксидації ліпідів при хронічному панкреатиті за мультиморбідності з ішемічною хворобою серця та остеоартрозом

Authors: Гонцарюк Д.О., Христич Т.М.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити стан пероксидації ліпідів у хворих на хронічний панкреатит при мультиморбідному перебігу з ішемічною хворобою серця та остеоартрозом. 
Матеріали та методи. Вивчення пероксидного окиснення ендогенних ліпідів проводилося з тіобарбітуровою кислотою у 70 пацієнтів і у 10 практично здорових осіб. Ліпідний спектр крові досліджували за вмістом у крові загального ХС, тригліцеридів (ТГ), ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПВЩ (PZ Cormay, Польща). Доcлiдження інтерлейкіну-10 та -18 виконано твердофазовим iмуноферментним методом PlatinumELISA з викориcтанням вiдповiдних наборiв фiрми (Авcтрiя). 
Результати. У 16 із 70 хворих малоновий діальдегід (МДА) плазми, як маркер оксидативного стресу, перевищував показники верхнього квартиля контрольної групи, а показники МДА ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue