Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Особливості ліпотоксичності вільних жирних кислот та цитокінового профілю у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки

Authors: Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Грабовська О.І., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити взаємозв’язки між вмістом вільних жирних кислот (ВЖК) і вмістом цитокінів у сироватці у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП).
Матеріали та методи. Обстежено 74 особи з ХДЗП, з них 32 пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), 22 пацієнти — з алкогольною хворобою печінки (АХП), 20 пацієнтів — з токсичним гепатитом медикаментозним (ТГМ). Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб. Для імуноферментного аналізу кількості TNF-α, ІЛ-6, ІЛ-10 в сироватці крові використовували набори реактивів фірми «Вектор-БЕСТ». Хроматографічне дослідження ВЖК у сироватці крові проводили за допомогою газової хроматографії «Chromatek-Crystal 5000».
Результати. У пацієнтів з ХДЗП виявлено порушення у складі ВЖК ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue