Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Новітні методи лікування хворих на цукровий діабет 2 типу з нормальною та надлишковою масою тіла із неалкогольною жировою хворобою печінки

Authors: Журавльова Л.В., Власенко А.В., Цівенко О.І., Лахно О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка ефективності терапії α-ліпоєвою кислотою хворих на ЦД 2 типу із НАЖХП з нормальною та надлишковою масою тіла.
Матеріали та методи. До групи обстежуваних увійшли хворі на ЦД 2 типу у поєднанні із НАЖХП з нормальною та надлишковою масою тіла — було обстежено 86 хворих. Обстежувані хворі були розділені на дві групи по 43 особи. До першої групи увійшли хворі, які страждали на ЦД 2 типу із НАЖХП та з нормальною масою тіла, до другої — пацієнти з ЦД 2 типу, НАЖХП та ожирінням (ІМТ > 30 кг/м2). Діагноз ЦД (ВООЗ, 1999) підтверджувався дослідженням глюкози сироватки крові натще (визначали глюкозооксидазним методом ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue