Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Фізична активність дітей та підлітків з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі ожиріння під час пандемії COVID-19

Authors: Завгородня Н.Ю., Коненко І.С., Жигир Н.О., Петишко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити фізичну активність (ФА) у дітей та підлітків з НАЖХП під час пандемії COVID-19 та її зв’язок з фіброзом печінки. 
Матеріали та методи. У дослідження включено 40 хворих з НАЖХП та ожирінням віком від 10 до 17 років (середній вік (12,15 ± 2,51) року). Ожиріння діагностували шляхом розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) та порівняння показника із сигмальними відхиленнями значень ІМТ, відповідними віку і статі. Наявність фіброзу та стеатозу печінки встановлювали за допомогою транзієнтної еластографії (Fibroscan®502touch, Франція). За даними транзієнтної еластографії та ІМТ діти були розділені на 4 групи: 1 група — 13 дітей з НАЖХП та фіброзом ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue