Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 56, №2, 2022

Повернутися до номеру

На берегах річок Вовчої та Кам’янки: сторінки історії земської медицини

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті йдеться про становлення земської медицини на прикладі трьох сіл Олександрівського повіту Катеринославської губернії. За останньою реформою це Синельниківський район Дніпропетровської області. Подано історико-краєзнавчі відомості та етапи розвитку медичної допомоги в селах Гаврилівка, Великомихайлівка і Маломихайлівка. Стаття ілюстрована матеріалами про життєвий і професійний шлях земців-медиків Павла Смирнова, Андрія Свечникова, Євгенії Ващиненко, Миколи Хатетовського, Марії Гамзагурді та інших.

The article considers the formation of Zemstvo medicine on the example of three villages of Alexander district in the Yekaterinoslav region. According to the latest reform, now it is the Synelnykiv district of the Dnipropetrovsk region. Historical and local lore information and stages of development of medical care in the villages of Havrylivka, Velykomykhailivka and Malomykhailivka have been presented. The article is illustrated with the materials about the life and professional path of Zemstvo doctors Pavlo Smirnov, Andrii Svechnikov, Yevhenia Vashchynenko, Mykola Khatetovsky, Maria Gamzagurdi and others.


Ключові слова

Гаврилівка; Великомихайлівка; Маломихайлівка; Олександрівський повіт; земці-медики; лікарняна амбулаторія; Катеринославщина — Дніпропетровщина

Havrylivka; Velykomykhailivka; Malomykhailivka; Oleksandrivka district; Zemstvo doctors; hospital outpatient clinic; Katerynoslav-Dnipropetrovsk region


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Макаревський Феодосій. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы ХVІІІ столетия / упор. В.Г. Долгополов. Екатеринослав: типография Я.М. Чаусского, 1880; Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2000. С. 964-967.
  2. Журналы Александровского уездного земского собрания XLVI-й очередной сессии 1911 года и чрезвычайного собрания 28 января 1911 года с приложениями. Александровск, 1911. С. 59.
  3. Российский медицинский список за 1914 г. 453 с.
  4. Журналы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1900 года. Александровск, 1901. С. 292-293.
  5. Журналы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1916 года. Александровск, 1916. 242 с.
  6. Журналы Александровского уездного земского собрания LI-й очередной сессии 1916 года с приложениями и журналы чрезвычайного собрания 4 мая 1916 года. Александровск, 1917. 619 с.
  7. Отчет Екатеринославской губернской управы за 1901 год. Часть вторая. Екатеринослав, 1903. 
  8. Екатеринославский адрес-календарь и Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1912 год. МВД. 14 с.
  9. Алчевская Х.Д. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. Москва. 1906. Т. 3. С. 275-276.
  10. Чабан М. Гаврилівка. На місці дюн ялинки і ставки. Зоря Город. 2016, 22 червня. № 48. С. 11.

Повернутися до номеру