Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №1 (782), 2023

Повернутися до номеру

Глосарій основних понять і термінів, що пропонуються Міжнародною асоціацією з вивчення болю

Автори: Головенко М.Я.
доктор біологічних наук, професор, академік НАМН України, завідувач відділу біомедицини, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, Україна
Волощук Н.І.
доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Коректне використання термінів є необхідною умовою як для лінгвістики, так і для будь-якої іншої науки. Розвиток їх відбувається паралельно, оскільки кожне нове поняття має бути зафіксоване словом-терміном. Сучасна медична наука послуговується переважно латинськими термінами чи лексичними елементами грецької мови. Одні медичні терміни застаріли та виходять з ужитку, інші змінюють своє значення, а для вираження нових наукових понять виникають нові. Медична термінологія є мовою, якою спілкуються лікарі різних спеціальностей. Вона має бути зрозумілою для читача та слухача стосовно понять, які вони позначають. Найбільш прийнятними для існування в медичній термінології слід вважати ті слова, які визнані більшістю фахівців і відображають суть явища ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Merskey H., Bogduk N. Classification of chronic pain. In: Merskey H., Bogduk N., editors. Part III: Pain terms, a current list with definitions and notes on usage. IASP task force ontaxonomy. Seattle: IASP Press. 1994. Р. 209-14.
2. Treedea R.-D. et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain. June 2015.  156(6). 1003-1008.
3. Головенко М.Я. Пропоксазепам — новаторський анальгетичний засіб, що гальмує гострий та хронічний біль і має полімодальний механізм дії. Вісник НАН України. 2021. 4. 76-90.
4. Головенко М.Я. Катіонні канали — молекулярні мішені для потенційних лікарських засобів з анальгетичним механізмом дії. Фізіологічний журнал. 2022. 68(5). 89-103.
5. Reder A.S., Adronati S.A., Golovenko M.Ya., Pavlovski V.I., Kabanova T.A., Khalimova O.I., Larionov V.B., Voloshchuk N.I. Use of 7-bromo-5-0-chlorophenyl)-3 propoxy-1,2-dihydro-3H-1,4 benzodiazepin-2-one for inhibition of neuropathic pain and seizures of different etiology. Patent No.: US 11,304,956 B2(45) Date of Patent: 2022 Apr. 19.
6. Головенко М.Я. Філософія болю. Медична газета. 2022. № 4 (573).
7. Ukrainets I., Burian A., Voloshchuk N., Taran I., Shishkina S., Severina H. et al. Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel N-Alkyl-4-Methyl-2,2-Dioxo-1H-2λ6,1-Benzothiazine-3-Carboxamides as Promising Analgesics. Medicinal Chemistry. 2023. 19(2). 174-192. DOI: 10.2174/1573406418666220820103927.
8. Волощук Н.І., Таран І.В., Конюх С.A. Вплив гідроген сульфіду на анальгезуючий та протизапальний ефекти диклофенаку натрію в експерименті. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2015. 19(1). 66-69.

Повернутися до номеру