Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Особливості перебігу анемічного синдрому при дисфункції щитоподібної залози

Автори: Урбанович А.М. (1), Юськів М.В. (2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня», м. Трускавець, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Ця стаття створена на основі огляду літератури в базах Web of Science, PubMed та Scopus і присвячена аналізу інформації про поширеність, класифікацію, етіопатогенетичні механізми анемії, оцінці даних клінічних досліджень та метааналізів щодо перебігу анемічного синдрому при захворюваннях щитоподібної залози. Анемія та дисфункція щитоподібної залози є поширеними явищами, які часто виникають одночасно. Згідно із сучасними рекомендаціями варто оцінювати функцію щитоподібної залози при дослідженні анемії. При дисфункції щитоподібної залози найбільш поширеною є нормоцитарна анемія, а мікроцитарна та макроцитарна анемії виникають рідше. Поєднання анемії із захворюваннями щитоподібної залози є важливою проблемою для клініцистів. Тиреоїдні гормони мають прямий вплив на проліферативну здатність еритроїдного попередника, що може мати відношення до механізму еритропоетичної дисфункції при захворюваннях щитоподібної залози людини. Анемія, а особливо залізодефіцитна, у свою чергу, впливає на зниження рівня тиреоїдних гормонів на тлі послаблення тиреоїдної функції гіпофіза. Найбільш частою причиною анемії при гіпотиреозі є пригнічення кісткового мозку через дефіцит гормонів щитоподібної залози, а також недостатнє вироблення еритропоетину, що виникає через зниження потреби в O2. Гіпертиреоз пов’язаний з підвищеною кількістю еритроцитів, тому що існує підвищена потреба тканин у кисні, а отже, збільшується секреція еритропоетину. При автоімунному захворюванні щитоподібної залози спостерігають значну поширеність дефіциту вітаміну B12 і особливо перніціозної анемії. Анемія хвороби Грейвса нагадує анемію хронічного захворювання та пов’язана з активацією неспецифічного запалення. Апластична анемія, яка пов’язана з дисфункцією щитоподібної залози, зустрічається рідко. Вона виникає як побічна дія у пацієнтів з автоімунним гіпертиреозом, які приймають антитиреоїдні препарати.

This article was created on the basis of a literature review in the Web of Science, PubMed and Scopus databases and analyzes information on the prevalence, classification, etiopathogenetic mechanisms of anemia, evaluation of data from clinical studies and meta-analyses on the course of anemic syndrome in thyroid diseases. Anemia and thyroid dysfunction are common phenomena that often occur simultaneously. According to modern recommendations, it is worth evaluating the function of the thyroid gland when investigating anemia. With thyroid dysfunction, normocytic anemia is the most common, and microcytic and macrocytic anemias occur less often. The combination of anemia with thyroid diseases is an important problem for clinicians. Thyroid hormones have a direct effect on the proliferative capacity of the erythroid progenitor, which may be related to the mechanism of erythropoietic dysfunction in human thyroid diseases. Anemia, especially iron deficiency, in turn, affects a decrease in the level of thyroid hormones against the background of weakened thyroid function of the pituitary gland. The most frequent cause of anemia in hypothyroidism is bone marrow suppression due to thyroid hormone deficiency, as well as insufficient production of erythropoietin due to a decreased need for O2. Hyperthyroidism is associated with an increased number of erythrocytes, because there is an excessive need for tissues in oxygen, and therefore, the secretion of erythropoietin is increased. In autoimmune thyroid disease, a high prevalence of vitamin B12 deficiency and, especially, pernicious anemia is observed. Anemia in Graves’ disease resembles anemia of chronic disease and is associated with activation of nonspecific inflammation. Aplastic anemia, which is the result of the thyroid dysfunction, is rare. It occurs as a side effect in patients with autoimmune hyperthyroidism who take antithyroid drugs.


Ключові слова

анемія; дисфункція щитоподібної залози; гіпотиреоз; гіпертиреоз; гемоглобін; залізо; вітамін В12; тиреотропний гормон; тиреоїдні гормони

anemia; thyroid dysfunction; hypothyroidism; hyperthyroidism; hemoglobin; iron; vitamin B12; thyroid-stimulating hormone; thyroid hormones


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. M’Rabet-Bensalah K., Aubert C.E., Coslovsky M., et al. Thyroid dysfunction and anaemia in a large population-based study. Clinical Еndocrinology. 2016 Apr. 84(4). 627-631. doi: 10.1111/cen.12994.
 2. Das C., Sahana P.K., Sengupta N., Giri D., Roy M., Mukhopadhyay P. Etiology of anemia in primary hypothyroid subjects in a tertiary care center in Eastern India. Indian Journal оf Endocrinology аnd Metabolism. 2012 Dec. 16 (Suppl. 2). 361-363. doi: 10.4103/2230-8210.104093.
 3. Szczepanek-Parulska E., Hernik A., Ruchała M. Anemia in thyroid diseases. Pol. Arch. Intern. Med. 2017 May. 127(5). 352-360. doi: 10.20452/pamw.3985.
 4. Refaat B. Prevalence and characteristics of anemia associa–ted with thyroid disorders in non-pregnant Saudi women during the childbearing age: A cross-sectional study. Biomedical Journal. 2015 Jul-Aug. 38 (4). 307-316. doi: 10.4103/2319-4170.151032.
 5. Taylor S., Rampton D. Treatment of iron deficiency anemia: practical considerations. Pol. Arch. Med. Wewn. 2015. 125(6). 452-460. doi: 10.20452/pamw.2888.
 6. Marton I., Agócs S., Babik B. Epidemiology of anemia. Orvosi Hetilap. 2020 Sep. 161(37). 1569-1573. Hungarian. doi: 10.1556/650.2020.31916.
 7. Soliman A.T., De Sanctis V., Yassin M., Wagdy M., Soliman N. Chronic anemia and thyroid function. Acta Biomed. 2017 Apr 28. 88(1). 119-127. doi: 10.23750/abm.v88i1.6048. PMID: 28467346; PMCID: PMC6166193.
 8. Dorgalaleh A., Mahmoodi M., Varmaghani B., et al. Effect of thyroid dysfunctions on blood cell count and red blood cell indice. Iran. J. Ped. Hematol. Oncol. 2013. 3(2). 73-77. PMCID: pmc3915449. Epub 2013 Apr 22.
 9. Golde D.W., Bersch N., Chopra I.J., Cline M.J. Thyroid hormones stimulate erythropoiesis in vitro. British Journal оf Haematology. 1977 Oct. 37(2). 173-177. doi: 10.1111/j.1365-2141.1977.tb06833.x.
 10. Floriani C., Feller M., Aubert C.E., M’Rabet-Bensalah K., Collet T.H., den Elzen W.P.J., Bauer D.C., et al. Thyroid Dysfunction and Anemia: A Prospective Cohort Study and a Systematic Review. Thyroid. 2018 May. 28(5). 575-582. doi: 10.1089/thy.2017.0480. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29631476.
 11. Duntas L.H., Papanastasiou L., Mantzou E., Koutras D.A. Incidence of sideropenia and effects of iron repletion treatment in wo–men with subclinical hypothyroidism. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 1999. 107(6). 356-360. doi: 10.1055/s-0029-1212126.
 12. Zimmermann M.B., Kohrle J. The impact of iron and sele–nium deficiencies on iodine and thyroid metabolism: biochemistry and relevance to public health. Thyroid. 2002 Oct. 12(10). 867-878. doi: 10.1089/105072502761016494.
 13. Soliman A.T., De Sanctis V., Yassin M., Wagdy M., Soliman N. Chronic anemia and thyroid function. Acta Biomed. 2017 Apr 28. 88(1). 119-127. doi: 10.23750/abm.v88i1.6048.
 14. Erdogan M., Kosenli A., Sencer G., Kulaksizoglu M. Chara–cteristics of anemia in subclinical and overt hypothyroid patients. Endocrine Journal. 2012. 59 (3). 213-220. doi: 10.1507/endocrj.EJ11-0096.
 15. Chu J.Y., Monteleone J.A., Peden V.H., Graviss E.R., Vernava A.M. Anemia in children and adolescents with hypothyroi–dism. Clinical Рediatrics. 1981 Nov. 20(11). 696-699. doi: 10.1177/–000992288102001102.
 16. Franzese A., Salerno M., Argenziano A., Buongiovanni C., Limauro R., Tenore A. Anemia in infants with congenital hypothyroidism diagnosed by neonatal screening. Journal of Endocrinological Investigation. 1996 Oct. 19(9). 613-619. doi: 10.1007/BF03349027.
 17. Van Vliet N.A., Kamphuis A.E.P., Den Elzen W.P.J., et al. Thyroid Function and Risk of Anemia: A Multivariable-Adjusted and Mendelian Randomization Analysis in the UK Biobank. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2022 Jan 18. 107(2). 643-652. doi: 10.1210/clinem/dgab674.
 18. Wopereis D.M., Du Puy R.S., van Heemst D., et al. The relation between thyroid function and anemia: A pooled analysis of individual participant data. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2018 Oct. 103 (10). 3658-3667. doi: 10.1210/jc.2018-00481.
 19. Alqahtani Saif Aboud M. Association between Thyroid Function and Erythrocyte Indices in General Population from the Asir Region of Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. Current Topics in Nutraceutical Research. 2022 Feb. 20(1). 200-206. doi: 10.37290/ctnr2641-452X.20:200-206.
 20. Lacka K., Maciejewski A., Florczak-Wyspianska. Coexistence of Addison-Biermer’s disease with autoimmune thyroiditis — case report. J. Pol. Merkur. Lekarski. 2013 Jan. 34(199). 40-44. Polish. PMID: 23488284.
 21. Briani C., Dalla Torre C., Citton V., et al. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiological findings. Nutrients. 2013 Nov. 5(11). 4521-4539. doi: 10.3390/nu5114521.
 22. Jabbar A., Yawar A., Waseem S., et al. Vitamin B12 deficiency common in primary hypothyroidism. Journal of the Pakistan Medical Association. 2008 May. 58(5). 258-261. PMID: 18655403.
 23. Wang Y.P., Lin H.P., Chen H.M., Kuo Y.S., Lang M.J., Sun A. Hemoglobin, iron, and vitamin B12 deficiencies and high blood homocysteine levels in patients with anti-thyroid autoantibodies. Journal of the Formosan Medical Association. 2014 Mar. 113(3). 155-160. doi: 10.1016/j.jfma.2012.04.003.
 24. Ness-Abramof R., Nabriski D.A., Braverman L.E., et al. Prevalence and evaluation of B12 deficiency in patients with autoimmune thyroid disease. American Journal of the Medical Sciences. 2006 Sep. 332(3). 119-122. doi: 10.1097/00000441-200609000-00004.
 25. Aktas H.S. Vitamin B12 and Vitamin D Levels in Patients with Autoimmune Hypothyroidism and Their Correlation with Anti-Thyroid Peroxidase Antibodies. Medical Principles аnd Practice. 2020 Jul. 29(4). 364-370. doi: 10.1159/000505094.
 26. Aon M., Taha S., Mahfouz K., Ibrahim M.M., Aoun A.H. Vitamin B12 (Cobalamin) Deficiency in Overt and Subclinical Primary Hypothyroidism. Clinical medicine insights. Endocrinology and Diabetes. 2022 Mar. 15. doi: 10.1177/11795514221086634.
 27. Jusufovic S., Hodzic E., Halilcevic A. Role of renal anemia in the functional, morphological and autoimmune thyroid disorders in patients on chronic hemodialysis. Medicinski Аrhiv. 2011. 65(4). 228-232. doi: 10.5455/medarh.2011.65.228-232.
 28. Sibilla R., Santaguida M.G., Virili C., et al. Chronic unexplained anaemia in isolated autoimmune thyroid disease or associated with autoimmune related disorders. Clinical Endocrinology. 2008. 68(4). 640-645. doi: 10.1111/j.1365-2265.2007.03091.x.
 29. Gianoukakis A.G., Leigh M.J., Richards P., et al. Characterization of the anaemia associated with Graves’ disease. Clinical Endocrinology. 2009 May. 70(5). 781-787. doi: 10.1111/j.1365-2265.2008.03382.x.
 30. Kandinata S.G., Soelistijo S.A., Amrita P.N.A. Graves’ Di–sease Presenting as Autoimmune Hemolytic Anemia. American Journal оf Case Reports. 2021 Apr 23. 22. doi: 10.12659/AJCR.930705.
 31. Krygier A., Szczepanek-Parulska E., Filipowicz D., Ruchala M. Changes in serum hepcidin according to thyrometabolic status in patients with Graves’ disease. Endocrine Сonnections. 2020 Feb 1. 9(3). 234-242. doi: 10.1530/EC-20-0017.
 32. Refaat B. Prevalence and characteristics of anemia associated with thyroid disorders in non-pregnant Saudi women during the childbearing age: A cross-sectional study. Biomed J. 2015 Jul-Aug. 38(4). 307-16. doi: 10.4103/2319-4170.151032. PMID: 25673171.
 33. Blaser K.U., Steiger U., Wursch A., Speck B. Eosinophilic fascii–tis with aplastic anemia and Hashimoto’s thyroiditis. Review of the litera–ture and report of a typical example. Schweizerische Medizinische Wochenschrift. 1989 Dec 30. 119(52). 1899-1906. German. PMID: 2692152.
 34. Thomas D., Moisidis A., Tsiakalos A., et al. Antithyroid drug-induced aplastic anemia. Thyroid. 2008 Oct. 18(10). 1043-1048. doi: 10.1089/thy.2008.0097.

Повернутися до номеру