Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Гепатопульмональний синдром: діагностика та лікування

Автори: Чуклін С.М., Чуклін С.С.
Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Гепатопульмональний синдром (ГПС) є одним із захворювань легень, пов’язаних із цирозом печінки й портальною гіпертензією. Діагноз ґрунтується на тріаді: захворювання печінки й портальна гіпертензія, ознаки внутрішньолегеневої судинної дилатації і порушення газообміну. ГПС погіршує прогноз (23 % виживання через 5 років) і якість життя пацієнтів, тому велике значення має рання діагностика і своєчасне лікування. Трансплантація печінки дозволяє досягти регресу внутрішньолегеневої судинної дилатації майже в 100 % випадків, нормалізувати газообмін і поліпшити 5-річну виживаність після трансплантації від 76 до 87 %. Це єдиний лікувальний метод, показаний пацієнтам з тяжким ГПС, який визначається артеріальним парціальним тиском кисню (PaO2) нижче за 60 мм рт.ст. Проте в умовах глобального дефіциту трансплантатів необхідно розробити медичну терапію, щоб відстрочити або навіть відкласти трансплантацію печінки. Досягнення цієї мети видається можливим завдяки зростаючому розумінню патофізіології ГПС і розробці терапії, спрямованої на ключові механізми, головним чином запальні й ангіогенні. У цій статті наведено огляд клінічних проявів, діагностики й лікування ГПС на підставі літературних джерел з бази даних MedLine на платформі PubMed.

Hepatopulmonary syndrome (HPS) is one of the lung diseases associated with liver cirrhosis and portal hypertension. The diagnosis is based on the triad: liver disease and portal hypertension, evidence of intrapulmonary vascular dilatation and impaired gas exchange. HPS impairs prognosis (23 % survival after 5 years) and patients’ quality of life, so early diagnosis and timely treatment are of great importance. Liver transplantation allows for regression of intrapulmonary vascular dilatation in almost 100 % of cases, normalization of gas exchange and improves a 5-year survival after transplantation from 76 to 87 %. This is the only treatment method indicated for patients with severe HPS, defined by an arterial partial pressure of oxygen (PaO2) below 60 mm Hg. However, in the face of a global shortage of transplants, it is necessary to develop medical therapies to delay or even defer liver transplantation. This goal seems possible due to the growing understanding of the HPS pathophysiology and the development of therapies targeting key mechanisms, mainly inflammatory and angiogenic. This article provides an overview of the clinical manifestations, diagnosis and treatment of HPS based on literature sources from the MEDLINE database on the PubMed platform.


Ключові слова

гепатопульмональний синдром; цироз печінки; портальна гіпертензія; діагностика; трансплантація печінки; огляд

hepatopulmonary syndrome; liver cirrhosis; portal hypertension; diagnosis; liver transplantation; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kawut S.M., Krowka M.J., Forde K.A. et al. Impact of hepatopulmonary syndrome in liver transplantation candidates and the role of angiogenesis. Eur. Respir. J. 2022. 60(2). 2102304. doi: 10.1183/13993003.02304-2021.
 2. Han S.K., Kim M.Y., Kang S.H., Suk K.T., Baik S.K. Hepatopulmonary syndrome is related to the development of acute-on-chronic liver failure and poor prognosis in cirrhotic patients. Hepatol. Int. 2021. 15(5). 1207-1214. doi: 10.1007/s12072-021-10226-2.
 3. Krowka M.J., Fallon M.B., Kawut S.M. et al. International Liver Transplant Society Practice Guidelines: diagnosis and management of hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension. Transplantation. 2016. 100(7). 1440-1452. doi: 10.1097/TP.0000000000001229.
 4. Fallon M.B., Krowka M.J., Brown R.S. et al. Impact of hepatopulmonary syndrome on quality of life and survival in liver transplant candidates. Gastroenterology. 2008. 135(4). 1168-1175. doi: 10.1053/j.gastro.2008.06.038. 
 5. Arguedas M.R., Singh H., Faulk D.K., Fallon M.B. Uti–lity of pulse oxymetry screening for hepatopulmonary syndrome. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2007. 5(6). 749-754. doi: 10.1016/j.cgh.2006.12.003. 
 6. Younis I., Sarwar S., Butt Z., Tanveer S., Qaadir A., Jadoon N.A. Clinical characteristics, predictors, and survival among patients with hepatopulmonary syndrome. Ann. Hepatol. 2015. 14(3). 354-360. PMID: 25864216. 
 7. Kadry Z., Schaefer E., Krok K. et al. Excellent outcomes with liver transplantation in hepatopulmonary syndrome across pre-transplant PaO2 spectrum. JHEP Rep. 2021. 3(5). 100351. doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100351. 
 8. Dahiya D.S., Kichloo A., Shaka H. et al. Hepatopulmonary syndrome: a nationwide analysis of epidemiological trends and outcomes from 2012 to 2018. Gastroenterology Res. 2021. 14(4). 252-258. doi: 10.14740/gr1448.
 9. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J. Hepatol. 2018. 69(2). 406-460. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.024. 
 10. Raevens S., Fallon M.B. Potential clinical targets in hepatopulmonary syndrome: lessons from experimental models. Hepatology. 2018. 68(5). 2016-2028. doi: 10.1002/hep.30079.
 11. Raevens S., Rogiers X., Geerts A. et al. Outcome of liver transplantation for hepatopulmonary syndrome: a Eurotransplant experience. Eur. Respir. J. 2019. 53(2). 1801096. doi: 10.1183/13993003.01096-2018.
 12. Long B., Koyfman A. The emergency medicine evaluation and management of the patient with cirrhosis. Am. J. Emerg. Med. 2018. 36(4). 689-698. doi: 10.1016/j.ajem.2017.12.047.
 13. Raevens S., Geerts A., Devisscher L., Van Vlierberghe H., Van Steenkiste C., Colle I. Recent advances in the approach to hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension. Acta Gastroenterol Belg. 2021. 84(1). 95-99. doi: 10.51821/84.1.200. 
 14. Mohammad Alizadeh A.H., Fatemi S.R. et al. Clinical features of hepatopulmonary syndrome in cirrhotic patients. World J. Gastroenterol. 2006. 12(12). 1954-1956. doi: 10.3748/wjg.v12.i12.1954. 
 15. Silvério Ade O., Guimarães D.C., Elias L.F., Milanez E.O., Naves S. Are the spider angiomas skin markers of hepatopulmonary syndrome? Arq. Gastroenterol. 2013. 50(3). 175-179. doi: 10.1590/S0004-28032013000200031.
 16. Zhang X.J., Katsuta Y., Akimoto T., Ohsuga M., Aramaki T., Takano T. Intrapulmonary vascular dilatation and nitric oxide in hypoxemic rats with chronic bile duct ligation. J. Hepatol. 2003. 39(5). 724-730. doi: 10.1016/s0168-8278(03)00430-6.
 17. Gómez F.P., Martínez-Pallí G., Barberà J.A., Roca J., Navasa M., Rodríguez-Roisin R. Gas exchange mechanism of orthodeoxia in hepatopulmonary syndrome. Hepatology. 2004. 40(3). 660-666. doi: 10.1002/hep.20358. 
 18. Pascasio J.M., Grilo I., López-Pardo F.J. et al. Prevalence and severity of hepatopulmonary syndrome and its influence on survival in cirrhotic patients evaluated for liver transplantation. Am. J. Transplant. 2014. 14(6). 1391-1399. doi: 10.1111/ajt.12713. 
 19. Grilo-Bensusan I., Pascasio-Acevedo J.M. Hepatopulmonary syndrome: What we know and what we would like to know. World J. Gastroenterol. 2016. 22(25). 5728-5741. doi: 10.3748/wjg.v22.i25.5728.
 20. Bommena S., Gerkin RD., Agarwal S., Raevens S., Glassberg M.K., Fallon M.B. Diagnosis of hepatopulmonary syndrome in a large integrated health system. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2021. 19(11). 2370-2378. doi: 10.1016/j.cgh.2020.09.050.
 21. Swanson K.L., Wiesner R.H., Krowka M.J. Natural history of hepatopulmonary syndrome: impact of liver transplantation. Hepatology. 2005. 41(5). 1122-1129. doi: 10.1002/hep.20658. 
 22. Raevens S., Colle I., Geerts A., Van Vlierberghe H. Why Pulse Oximetry Is Inaccurate in Liver Cirrhosis: Ancient Knowledge. Hepatology. 2019. 69(1). 462-463. doi: 10.1002/hep.30260. 
 23. Forde K.A., Fallon M.B., Krowka M.J. et al. Pulse Oximetry Is Insensitive for Detection of Hepatopulmonary Syndrome in Patients Evaluated for Liver Transplantation. Hepatology. 2019. 69(1). 270-281. doi: 10.1002/hep.30139. 
 24. Rodríguez-Roisin R., Krowka M.J., Hervé P., Fallon M.B., ERS Task Force Pulmonary-Hepatic Vascular Disorders (PHD) Scientific Committee. Pulmonary-Hepatic vascular Disorders (PHD). Eur. Respir. J. 2004. 24(5). 861-880. doi: 10.1183/09031936.04.00010904.
 25. Zhao H., Tsauo J., Zhang X. et al. Pulmonary transit time derived from pulmonary angiography for the diagnosis of hepatopulmonary syndrome. Liver. Int. 2018. 38(11). 1974-1981. doi: 10.1111/liv.13741. 
 26. Saboo S.S., Chamarthy M., Bhalla S. et al. Pulmonary arteriovenous malformations: diagnosis. Cardiovasc. Diagn. Ther. 2018. 8(3). 325-337.
 27. Gorospe Sarasúa L., Olavarría-Delgado A., Farfán-Leal F.E., Pérez-Templado Ladrón de Guevara J. Hepatopulmonary syndrome with large pulmonary arteriovenous malformations: CT findings with emphasis on its association with a mosaic pattern of the lung parenchyma. Rev. Esp. Enferm. Dig. 2017. 109(5). 369. PMID: 28480722. 
 28. Kumar S., Arora A., Bhatia V. Hepatopulmonary syndrome: a clinico-radiological diagnosis. Indian J. Gastroenterol. 2013. 32(3). 209-210. doi: 10.1007/s12664-013-0309-2. 
 29. Köksal D., Kaçar S., Köksal A.S. et al. Evaluation of intrapulmonary vascular dilatations with high-resolution computed thorax tomography in patients with hepatopulmonary syndrome. J. Clin. Gastroenterol. 2006 Jan. 40(1). 77-83. doi: 10.1097/01.mcg.000019077557903.86.
 30. Suga K., Kawakami Y., Iwanaga H., Tokuda O., Matsunaga N. Findings of hepatopulmonary syndrome on breath-hold perfusion SPECT-CT fusion images. Ann. Nucl. Med. 2009. 23(4). 413-419. doi: 10.1007/s12149-009-0250-8.
 31. Alves Pinto R., Rodrigues J., Almeida P.B. Echocardiographic diagnosis of hepatopulmonary syndrome: a valuable tool to remember. Intern. Emerg. Med. 2021. 16(8). 2299-2300. doi: 10.1007/s11739-021-02731-x.
 32. Zamirian M., Aslani A., Sharifkazemi M.B. Prediction of intrapulmonary right to left shunt with left atrial size in patients with liver cirrhosis. Eur. J. Echocardiogr. 2008. 9(1). 1-4. doi: 10.1016/j.euje.2006.10.003.
 33. Pouriki S., Alexopoulou A., Chrysochoou C. et al. Left ventricle enlargement and increased systolic velocity in the mitral valve are indirect markers of the hepatopulmonary syndrome. Liver. Int. 2011. 1(9). 1388-1394. doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02591.x. 
 34. Soulaidopoulos S., Vlachou M., Cholongitas E. et al. Asses-sment of biventricular function in patients with hepatopulmonary syndrome. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2021. 37(10). 2891-2900. doi: 10.1007/s10554-021-02260-w. 
 35. Karabulut A., Iltumur K., Yalcin K., Toprak N. Hepatopulmonary syndrome and right ventricular diastolic functions: an echocardiographic examination. Echocardiography. 2006. 23(4). 271-278. doi: 10.1111/j.1540-8175.2006.00210.x.
 36. Tonelli A.R., Naal T., Dakkak W., Park M.M., Dweik R.A., Stoller J.K. Assessing the kinetics of microbubble appearance in cirrhotic patients using transthoracic saline contrast-enhanced echocardiography. Echocardiography. 2017. 34(10). 1439-1446. doi: 10.1111/echo.13662.
 37. Aller R., Moya J.L., Moreira V. et al. Diagnosis of hepatopulmonary syndrome with contrast transesophageal echocardiography: advantages over contrast transthoracic echocardiography. Dig. Dis. Sci. 1999. 44(6). 1243-1248. doi: 10.1023/a:1026657114256. 
 38. Soulaidopoulos S., Cholongitas E., Giannakoulas G., Vlachou M., Goulis I. Review article: update on current and emergent data on hepatopulmonary syndrome. World J. Gastroenterol. 2018. 24(12). 1285-1298. doi: 10.3748/wjg.v24.i12.1285. 
 39. Sekioka A., Nii M., Fukumoto K., Miyake H., Urushihara N. Hepatopulmonary syndrome revealed via echocardiography in the upright position. Pediatr. Int. 2020. 62(5). 646-647. doi: 10.1111/ped.14145.
 40. Ramírez Moreno J.M., Millán Núñez M.V., Rodríguez Carrasco M. et al. Detection of an intrapulmonary shunt in patients with liver cirrhosis through contrast-enhanced transcranial Doppler. A study of prevalence, pattern characterization, and diagnostic validity. Gastroenterol. Hepatol. 2015. 38(8). 475-483. doi: 10.1016/j.gastrohep.2015.02.006. Spanish. 
 41. Zamirian M., Aslani A., Shahrzad S. Left atrial volume: a novel predictor of hepatopulmonary syndrome. Am. J. Gastroenterol. 2007. 102(7). 1392-1396. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01228.x.
 42. Fragaki M., Sifaki-Pistolla D., Samonakis D.N. et al. Screening for Hepatopulmonary Syndrome in Cirrhotic Patients Using Technetium 99m-macroaggregated Albumin Perfusion Lung Scan (Tc-MAA): Diagnostic Approach and Clinical Correlations. J. Clin. Gastroenterol. 2018. 52(9). 828-834. doi: 10.1097/MCG.0000000000000926.
 43. El-Shabrawi M.H., Omran S., Wageeh S. et al. (99m)Technetium-macroaggregated albumin perfusion lung scan versus contrast enhanced echocardiography in the diagnosis of the hepatopulmonary syndrome in children with chronic liver disease. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2010. 22(8). 1006-1012. doi: 10.1097/MEG.0b013e328336562e. 
 44. Zhao H., Tsauo J., Zhang X.W. et al. Technetium-99m-labeled macroaggregated albumin lung perfusion scan for diagnosis of hepatopulmonary syndrome: a prospective study comparing brain uptake and whole-body uptake. World J. Gastroenterol. 2020. 26(10). 1088-1097. doi: 10.3748/wjg.v26.i10.1088.
 45. Arguedas M.R., Abrams G.A., Krowka M.J., Fallon M.B. Prospective evaluation of outcomes and predictors of mortality in patients with hepatopulmonary syndrome undergoing liver transplantation. Hepatology. 2003. 37(1). 192-197. doi: 10.1053/jhep.2003.50023.
 46. Krowka M.J., Dickson E.R., Cortese D.A. Hepatopulmonary syndrome. Clinical observations and lack of therapeutic response to somatostatin analogue. Chest. 1993. 104(2). 515-521. doi: 10.1378/chest.104.2.515. 
 47. Krowka M.J., Cortese D.A. Hepatopulmonary syndrome. Current concepts in diagnostic and therapeutic considerations. Chest. 1994. 105(5). 1528-1537. doi: 10.1378/chest.105.5.1528.
 48. Ryu J.K., Oh J.H. Hepatopulmonary syndrome: angiography and therapeutic embolization. Clin. Imaging. 2003. 27(2). 97-100. doi: 10.1016/s0899-7071(02)00511-9. 
 49. Raevens S., Coulon S., Van Steenkiste C. et al. Role of angiogenic factors/cell adhesion markers in serum of cirrhotic patients with hepatopulmonary syndrome. Liver. Int. 2015. 35(5). 1499-507. doi: 10.1111/liv.12579.
 50. Horvatits T., Drolz A., Roedl K. et al. Von Willebrand factor antigen for detection of hepatopulmonary syndrome in patients with cirrhosis. J. Hepatol. 2014. 61(3). 544-549. doi: 10.1016/j.jhep.2014.04.025. 
 51. Kawut S.M., Krowka M.J., Forde K.A. et al. Impact of hepatopulmonary syndrome in liver transplantation candidates and the roleof angiogenesis. Eur. Respir. J. 2022. 60(2). 2102304. doi: 10.1183/13993003.02304-2021.
 52. Kianifar H.R., Khalesi M., Mahmoodi E., Afzal Aghaei M. Pentoxifylline in hepatopulmonary syndrome. World J. Gastroenterol. 2012. 18(35). 4912-4916. doi: 10.3748/wjg.v18.i35.4912.
 53. Shaikh S.A., Tischer S., Choi E.K., Fontana R.J. Good for the lung but bad for the liver? Garlic-induced hepatotoxicity following liver transplantation. J. Clin. Pharm. Ther. 2017. 42(5). 646-648. doi: 10.1111/jcpt.12558.
 54. Raevens S., Geerts A., Paridaens A. et al. Placental growth factor inhibition targets pulmonary angiogenesis and represents a the-rapy for hepatopulmonary syndrome in mice. Hepatology. 2018. 68(2). 634-651. doi: 10.1002/hep.29579. 
 55. Eshraghian A., Kamyab A.A., Yoon S.K. Pharmacological treatment for hepatopulmonary syndrome. Biomed. Res. Int. 2013. 2013. 670139. doi: 10.1155/2013/670139.
 56. Goldberg D.S., Krok K., Batra S., Trotter J.F., Kawut S.M., Fallon M.B. Impact of the hepatopulmonary syndrome MELD exception policy on outcomes of patients after liver transplantation: An analysis of the UNOS database. Gastroenterology. 2014. 146(5). 1256-1265.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2014.01.005.
 57. Casey S., Schelleman A., Angus P. Recurrence of hepatopulmonary syndrome post-orthotopic liver transplantation in a patient with noncirrhotic portal hypertension. Hepatology. 2013. 58(6). 2205-2206. doi: 10.1002/hep.26632.
 58. Aucejo F., Miller C., Vogt D., Eghtesad B., Nakagawa S., Stoller J.K. Pulmonary hypertension after liver transplantation in patients with antecedent hepatopulmonary syndrome: a report of 2 cases and review of the literature. Liver. Transpl. 2006. 12(8). 1278-1282. doi: 10.1002/lt.20830.
 59. Martin P., DiMartini A., Feng S., Brown R. Jr, Fallon M. Evaluation for Liver Transplantation in Adults: 2013 Practice guideline by the AASLD and the American Society of Transplantation. Hepato–logy. 2014. 59(3). 1144-1165. doi: 10.1002/hep.26972.
 60. Nayyar D., Jeffrey Man H.S., Granton J., Gupta S. Defining and characterizing severe hypoxemia after liver transplantation in hepatopulmonary syndrome. Liver. Transpl. 2014. 20(2). 182-190. doi: 10.1002/lt.23776. 
 61. Nayyar D., Man H.S.J., Granton J., Lilly L.B., Gupta S. Proposed management algorithm for severe hypoxemia after liver transplantation in the hepatopulmonary syndrome. Am. J. Transplant. 2015. 15(4). 903-913. doi: 10.1111/ajt.13177. 
 62. Tsauo J., Zhao H., Zhang X. et al. Effect of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Creation on Pulmonary Gas Exchange in Patients with Hepatopulmonary Syndrome: A Prospective Study. J. Vasc. Interv. Radiol. 2019. 30(2). 170-177. doi: 10.1016/j.jvir.2018.09.017. 
 63. Ikubo Y., Kasai H., Sugiura T. et al. Pulmonary Hypertension that Developed During Treatment for Hepatopulmonary Syndrome and Pulmonary Arteriovenous Malformation. Intern. Med. 2019. 58(12). 1765-1769. doi: 10.2169/internalmedicine.1993-18. 
 64. Baiges A., Turon F., Simón-Talero M. et al. Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunts (Abernethy Malformation): An International Observational Study. Hepatology. 2020. 71(2). 658-669. doi: 10.1002/hep.30817. 
 65. Dahiya D.S., Kichloo A., Shaka H. et al. Hepatopulmonary Syndrome: A Nationwide Analysis of Epidemiological Trends and Outcomes From 2012 to 2018. Gastroenterology Res. 2021. 14(4). 252-258. doi: 10.14740/gr1448.
 66. Jose A., Shah S.A., Anwar N. et al. Predictors of outcomes following liver transplant in hepatopulmonary syndrome: An OPTN database analysis. Respir. Med. 2021. 190. 106683. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106683.

Повернутися до номеру