Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 24, №4, 2023

Повернутися до номеру

Значення заднього лігаментозного комплексу при травматичному ушкодженні ділянки грудопоперекового переходу Частина 2. Методи діагностик

Автори: Нехлопочин О.С., Вербов В.В., Чешук Є.В., Вороді М.В., Іванович І.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Задній лігаментозний комплекс (ЗЛК) хребетно-рухового сегмента складається з надостьової, міжостьової та жовтої зв’язок і капсули фасеткових суглобів. Стан цієї функціональної комбінації зв’язкових структур вважають критичним предиктором стабільності травматично пошкодженого хребта. Незважаючи на очевидне практичне значення, поняття ЗЛК протягом тривалого часу використовували лише при теоретичній оцінці моделей стабільності хребта. Аналіз літератури демонструє відсутність консенсусу щодо діагностичних критеріїв ушкодження ЗЛК і їхнього клінічного значення. Результати деяких досліджень є суперечливими. В огляді зроблено спробу впорядкувати відомості щодо методів діагностики стану різних елементів ЗЛК при травматичному пошкодженні ділянки грудопоперекового переходу. Нині не існує загальноприйнятого комплексу критеріїв, які допомагають верифікувати пошкодження ЗЛК. Велика кількість ознак мають певне діагностичне значення. Ці ознаки залежно від способу візуалізації поділяють на прямі й непрямі. Прямі ознаки ґрунтуються безпосередньо на аналізі зображення, що характеризує певну анатомічну структуру. Непрямі ознаки дають змогу оцінити стан ЗЛК з урахуванням стану й розташування суміжних, переважно кісткових, структур. В огляді розглянуто діагностичні можливості методів візуалізації (спондилографії, спіральної комп’ютерної і магнітно-резонансної томографії, а також ультразвукової діагностики), визначено їхні основні переваги й недоліки. Установлено, що ширші можливості магнітно-резонансної томографії щодо візуалізації м’якотканинних структур не сприяють принциповому поліпшенню якості діагностики. Метод спіральної комп’ютерної томографії залишається провідним як для оцінки кістково-травматичних змін, так і для визначення непрямих ознак ушкодження ЗЛК. Розробка і клінічна верифікація спірально-комп’ютерно-томографічних характеристик стану зв’язкового апарату є актуальним завданням у комплексі заходів з поліпшення якості надання допомоги постраждалим із травмами ділянки грудопоперекового переходу.

The posterior ligamentous complex (PLC) of the spinal motion segment consists of the supraspinous, interspinous ligaments, ligamentum flavum, and facet joint capsules. The state of this functional combination of ligamentous structures is considered a critical predictor of stability in traumatically injured spine. Despite the practical importance of the PLC concept, it has mainly been used for theoretical evaluation of spinal stability models for a long time. Literature analysis reveals a lack of consensus regarding diagnostic criteria for PLC injuries and their clinical significance. The results of some studies are conflicting. This review attempts to organize information on diagnostic methods for assessing the status of different elements of the PLC in traumatic injuries of the thoracolumbar junction. Currently, there is no universally accepted criteria to help verify PLC injuries. Many signs have diagnostic value, which can be categorized as direct or indirect based on the visualization method. Direct signs are based on the analysis of images that characterize specific anatomical structures. Indirect signs allow for the assessment of the PLC considering the state and location of adjacent, primarily bony, structures. The review examines the diagnostic capabilities of visualization methods such as spondylography, spiral computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound with identification of their main advantages and disadvantages. It is found that the broader capabilities of magnetic resonance imaging in visualizing soft tissue structures do not significantly improve diagnostic quality. Spiral computed tomography remains the leading method, both for evaluating bone traumatic changes and determining indirect signs of PLC injury. The development and clinical verification of spiral computed tomography characteristics for assessing the status of the ligamentous apparatus are important tasks in improving the quality of care for patients with thoracolumbar junction injuries.


Ключові слова

задній лігаментозний комплекс; грудопоперековий перехід; спондилографія; спіральна комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна томографія; ультразвукова діагностика

posterior ligamentous complex; thoracolumbar junction; spondylography; spiral computed tomography; magnetic resonance imaging; ultrasound


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Vaccaro A.R., Rihn J.A., Saravanja D., Anderson D.G., Hilibrand A.S., Albert T.J. et al. Injury of the posterior ligamentous complex of the thoracolumbar spine: a prospective evaluation of the diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging. Spine (Phila Pa 1976). 2009. 34(23). E841-847. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181bd11be. PMID: 19927090.
2. Panjabi M.M., Hausfeld J.N., White A.A. 3rd. A biomechanical study of the ligamentous stability of the thoracic spine in man. Acta Orthop. Scand. 1981. 52(3). 315-326. doi: 10.3109/17453678109050109. PMID: 7282325.
3. James K.S., Wenger K.H., Schlegel J.D., Dunn H.K. Biomechanical evaluation of the stability of thoracolumbar burst fractures. Spine (Phila Pa 1976). 1994. 19(15). 1731-1740. doi: 10.1097/00007632-199408000-00013. PMID: 7973968.
4. Holdsworth F. Fractures, dislocations, and fracture-dislocations of the spine. J. Bone Joint Surg. Am. 1970. 52(8). 1534-1551. PMID: 5483077.
5. Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. Spine (Phila Pa 1976). 1983. 8(8). 817-831. doi: 10.1097/00007632-198311000-00003. PMID: 6670016.
6. Magerl F., Aebi M., Gertzbein S.D., Harms J., Nazarian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur. Spine J. 1994. 3(4). 184-201. doi: 10.1007/BF02221591. PMID: 7866834.
7. Emery S.E., Pathria M.N., Wilber R.G., Masaryk T., Bohlman H.H. Magnetic resonance imaging of posttraumatic spinal ligament injury. J. Spinal Disord. 1989. 2(4). 229-233. PMID: 2520080.
8. Vaccaro A.R., Zeiller S.C., Hulbert R.J., Anderson P.A., Harris M., Hedlund R. et al. The thoracolumbar injury severity score: a proposed treatment algorithm. J. Spinal Disord. Tech. 2005. 18(3). 209-215. PMID: 15905761.
9. Vaccaro A.R., Oner C., Kepler C.K., Dvorak M., Schnake K., Bellabarba C. et al. AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: fracture description, neurological status, and key modifiers. Spine (Phila Pa 1976). 2013. 38(23). 2028-2037. doi: 10.1097/BRS.0b013e3182a8a381. PMID: 23970107.
10. Kepler C.K., Vaccaro A.R., Schroeder G.D., Koerner J.D., Vialle L.R., Aarabi B. et al. The Thoracolumbar AOSpine Injury Score. Global Spine J. 2016. 6(4). 329-334. doi: 10.1055/s-0035-1563610. PMID: 27190734.
11. Vaccaro A.R., Lee J.Y., Schweitzer K.M. Jr., Lim M.R., Baron E.M., Oner F.C. et al. Assessment of injury to the posterior ligamentous complex in thoracolumbar spine trauma. Spine J. 2006. 6(5). 524-528. doi: 10.1016/j.spinee.2006.01.017. PMID: 16934721.
12. Gehweiler J.A. Jr., Daffner R.H., Osborne R.L. Jr. Relevant signs of stable and unstable thoracolumbar vertebral column trauma. Skeletal Radiol. 1981. 7(3). 179-183. doi: 10.1007/BF00361861. PMID: 7330674.
13. Callaghan J.P., Ullrich C.G., Yuan H.A., Kieffer S.A. CT of facet distraction in flexion injuries of the thoracolumbar spine: the “naked” facet. American Journal of Roentgenology. 1980. 134(3). 563-568. doi: 10.2214/ajr.134.3.563. PMID: 6766625.
14. Daffner R.H., Deeb Z.L., Goldberg A.L., Kandabarow A., Rothfus W.E. The radiologic assessment of post-traumatic vertebral stability. Skeletal Radiol. 1990. 19(2). 103-108. doi: 10.1007/BF00197614. PMID: 2321038.
15. Daffner R.H., Deeb Z.L., Rothfus W.E. The posterior vertebral body line: importance in the detection of burst fractures. American Journal of Roentgenology. 1987. 148(1). 93-96. doi: 10.2214/ajr.148.1.93. PMID: 3491528.
16. Nagel D.A., Koogle T.A., Piziali R.L., Perkash I. Stability of the upper lumbar spine following progressive disruptions and the application of individual internal and external fixation devices. J. Bone Joint Surg. Am. 1981. 63(1). 62-70. PMID: 7451527.
17. Verheyden A.P., Spiegl U.J., Ekkerlein H., Gercek E., Hauck S., Josten C. et al. Treatment of Fractures of the Thoracolumbar Spine: Recommendations of the Spine Section of the German Society for Orthopaedics and Trauma (DGOU). Global Spine J. 2018. 8 (2 Suppl.). 34S-45S. doi: 10.1177/2192568218771668. PMID: 30210959.
18. Vaccaro A.R., Lehman R.A. Jr., Hurlbert R.J., Anderson P.A., Harris M., Hedlund R. et al. A new classification of thoracolumbar injuries: the importance of injury morphology, the integrity of the posterior ligamentous complex, and neurologic status. Spine (Phila Pa 1976). 2005. 30(20). 2325-2333. doi: 10.1097/01.brs.0000182986.43345.cb. PMID: 16227897.
19. Nekhlopochyn O.S., Vorodi M.V., Cheshuk I.V. AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System in determining the treating tactics of thoracolumbar junction traumatic injuries (literature review). Trauma. 2022. 23(2). 68-78. doi: 10.22141/1608-1706.2.23.2022.893.
20. McAfee P.C., Yuan H.A., Lasda N.A. The unstable burst fracture. Spine (Phila Pa 1976). 1982. 7(4). 365-373. doi: 10.1097/00007632-198207000-00007, PMID: 7135069.
21. Joubert C., Sellier A., Dagain A. The Clay Shoveler’s fracture. Joint Bone Spine. 2021. 88(3). 105152. doi: 10.1016/j.jbspin.2021.105152. PMID: 33556567.
22. McKiernan F., Jensen R., Faciszewski T. The dynamic mobility of vertebral compression fractures. Journal of Bone and Mineral Research. 2003. 18(1). 24-29. doi: 10.1359/jbmr.2003.18.1.24. PMID: 12510802.
23. Toyone T., Toyone T., Tanaka T., Wada Y., Kamikawa K., Ito M. et al. Changes in vertebral wedging rate between supine and standing position and its association with back pain: a prospective study in patients with osteoporotic vertebral compression fractures. Spine (Phila Pa 1976). 2006. 31(25). 2963-2966. doi: 10.1097/01.brs.0000247802.91724.7e. PMID: 17139228.
24. Hartmann F., Nusselt T., Mattyasovszky S., Maier G., Rommens P.M., Gercek E. Misdiagnosis of Thoracolumbar Posterior Ligamentous Complex Injuries and Use of Radiographic Parameter Correlations to Improve Detection Accuracy. Asian Spine J. 2019. 13(1). 29-34. doi: 10.31616/asj.2017.0333. PMID: 30326695.
25. Chen J.X., Goswami A., Xu D.L., Xuan J., Jin H.M., Xu H.M. et al. The radiologic assessment of posterior ligamentous complex injury in patients with thoracolumbar fracture. Eur. Spine J. 2017. 26(5). 1454-1462. doi: 10.1007/s00586-016-4687-x. PMID: 27388020.
26. Farcy J.P., Weidenbaum M., Glassman S.D. Sagittal index in management of thoracolumbar burst fractures. Spine 
(Phila Pa 1976). 1990. 15(9). 958-965. doi: 10.1097/00007632-199009000-00022. PMID: 2259988.
27. Salgado A., Pizones J., Sanchez-Mariscal F., Alvarez P., Zuniga L., Izquierdo E. MRI reliability in classifying thoracolumbar fractures according to AO classification. Orthopedics. 2013. 36(1). e75-78. doi: 10.3928/01477447-20121217-22, PMID: 23276357.
28. Aly M.M., Al-Shoaibi A.M., Alzahrani A.J., Al Fattani A. Analysis of the Combined Computed Tomography Findings Improves the Accuracy of Computed Tomography for Detecting Posterior Ligamentous Complex Injury of the Thoracolumbar Spine as Defined by Magnetic Resonance Imaging. World Neurosurg. 2021. 151. e760-e770. doi: 10.1016/j.wneu.2021.04.106. PMID: 33940257.
29. Jiang L., Zhang H., Chen H., Wu Q. Kyphotic Angle of the Motion Segment Most Accurately Predicts Injury to the Ligamentous Complex on Computed Tomography Scan of Thoracolumbar Fractures. World Neurosurg. 2018. 118. e405-e413. doi: 10.1016/j.wneu.2018.06.202. PMID: 30257296.
30. Hiyama A., Watanabe M., Katoh H., Sato M., Nagai T., Mochida J. Relationships between posterior ligamentous complex injury and radiographic parameters in patients with thoracolumbar burst fractures. Injury. 2015. 46(2). 392-398. doi: 10.1016/j.injury.2014.10.047, PMID: 25457338.
31. Barcelos A.C., Joaquim A.F., Botelho R.V. Reliability of the evaluation of posterior ligamentous complex injury in thoracolumbar spine trauma with the use of computed tomography scan. Eur. Spine J. 2016. 25(4). 1135-1143. doi: 10.1007/s00586-016-4377-8. PMID: 26810978.
32. Rajasekaran S., Maheswaran A., Aiyer S.N., Kanna R., Dumpa S.R., Shetty A.P. Prediction of posterior ligamentous complex injury in thoracolumbar fractures using non-MRI imaging techniques. Int. Orthop. 2016. 40(6). 1075-1081. doi: 10.1007/s00264-016-3151-1, PMID: 26983409.
33. Ganjeifar B., Keykhosravi E., Bahadorkhan G., Mashhadinezhad H., Ehsaei M.R., Samini F. et al. Predictive Value of Computed Tomography Scan for Posterior Ligamentous Complex Injuries in Patients with Thoracolumbar Spinal Fractures. The Archives of Bone and Joint Surgery. 2019. 7(4). 321-324. PMID: 31448308.
34. Khurana B., Prevedello L.M., Bono C.M., Lin E., McCormack S.T., Jimale H. et al. CT for thoracic and lumbar spine fractures: Can CT findings accurately predict posterior ligament complex injury? Eur. Spine J. 2018. 27(12). 3007-3015. doi: 10.1007/s00586-018-5712-z. PMID: 30076543.
35. Aly M.M., Al-Shoaibi A.M., Aljuzair A.H., Issa T.Z., Vaccaro A.R. A Proposal for a Standardized Imaging Algorithm to Improve the Accuracy and Reliability for the Diagnosis of Thoracolumbar Posterior Ligamentous Complex Injury in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Global Spine J. 2023. 13(3). 873-896. doi: 10.1177/21925682221129220. PMID: 36222735.
36. Aly M.M., Al-Shoaibi A.M., Al Fattani A., AlJuzair A.H. Diagnostic Value of Various Morphological Features of Horizontal and Vertical Laminar Fractures for Posterior Ligamentous Complex Injury of the Thoracolumbar Spine as Defined by Magnetic Resonance Imaging. World Neurosurg. 2021. 153. e290-e299. doi: 10.1016/j.wneu.2021.06.109. PMID: 34245884.
37. Pizones J., Izquierdo E., Sanchez-Mariscal F., Zuniga L., Alvarez P., Gomez-Rice A. Sequential damage assessment of the different components of the posterior ligamentous complex after magnetic resonance imaging interpretation: prospective study 74 traumatic fractures. Spine (Phila Pa 1976). 2012. 37(11). E662-667. doi: 10.1097/BRS.0b013e3182422b2b. PMID: 22146288.
38. Crosby C.G., Even J.L., Song Y., Block J.J., Devin C.J. Diagnostic abilities of magnetic resonance imaging in traumatic injury to the posterior ligamentous complex: the effect of years in training. Spine J. 2011. 11(8). 747-753. doi: 10.1016/j.spinee.2011.07.005. PMID: 21840264.
39. Pizones J., Sánchez-Mariscal F., Zúñiga L., Álvarez P., Izquierdo E. Prospective analysis of magnetic resonance imaging accuracy in diagnosing traumatic injuries of the posterior ligamentous complex of the thoracolumbar spine. Spine (Phila Pa 1976). 2013. 38(9). 745-751. doi: 10.1097/BRS.0b013e31827934e4. PMID: 23089929.
40. Pizones J., Zuniga L., Sanchez-Mariscal F., Alvarez P., Gomez-Rice A., Izquierdo E. MRI study of post-traumatic incompetence of posterior ligamentous complex: importance of the supraspinous ligament. Prospective study of 74 traumatic fractures. Eur. Spine J. 2012. 21(11). 2222-2231. doi: 10.1007/s00586-012-2403-z. PMID: 22722921.
41. van Middendorp J.J., Patel A.A., Schuetz M., Joaquim A.F. The precision, accuracy and validity of detecting posterior ligamentous complex injuries of the thoracic and lumbar spine: a critical appraisal of the literature. Eur. Spine J. 2013. 22(3). 461-474. doi: 10.1007/s00586-012-2602-7. PMID: 23208081.
42. Terk M.R., Hume-Neal M., Fraipont M., Ahmadi J., Colletti P.M. Injury of the posterior ligament complex in patients with acute spinal trauma: evaluation by MR imaging. American Journal of Roentgenology. 1997. 168(6). 1481-1486. doi: 10.2214/ajr.168.6.9168711. PMID: 9168711.
43. Leferink V.J., Veldhuis E.F., Zimmerman K.W., ten Vergert E.M., ten Duis H.J. Classificational problems in ligamentary distraction type vertebral fractures: 30 % of all B-type fractures are initially unrecognised. Eur. Spine J. 2002. 11(3). 246-250. doi: 10.1007/s00586-001-0366-6. PMID: 12107793.
44. Benedetti P.F., Fahr L.M., Kuhns L.R., Hayman L.A. MR imaging findings in spinal ligamentous injury. American Journal of Roentgenology. 2000. 175(3). 661-665. doi: 10.2214/ajr.175.3.1750661. PMID: 10954447.
45. Haba H., Taneichi H., Kotani Y., Terae S., Abe S., Yoshikawa H. et al. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for detecting posterior ligamentous complex injury associated with thoracic and lumbar fractures. J. Neurosurg. 2003. 99 (1 Suppl.). 20-26. doi: 10.3171/spi.2003.99.1.0020. PMID: 12859054.
46. Wu C.C., Jin H.M., Yan Y.Z., Chen J., Wang K., Wang J.L. et al. Biomechanical Role of the Thoracolumbar Ligaments of the Posterior Ligamentous Complex: A Finite Element Study. World Neurosurg. 2018. 112. e125-e133. doi: 10.1016/j.wneu.2017.12.171. PMID: 29317367.
47. Li Y., Shen Z., Huang M., Wang X. Stepwise resection of the posterior ligamentous complex for stability of a thoracolumbar compression fracture: An in vitro biomechanical investigation. Medicine (Baltimore). 2017. 96(35). e7873. doi: 10.1097/MD.0000000000007873. PMID: 28858098.
48. Aly M.M., Al-Shoaibi A.M., Abduraba Ali S., Al Fattani A., Eldawoody H. How Often Would MRI Change the Thoracolumbar Fracture Classification or Decision-Making Compared to CT Alone? Global Spine J. 2022. 21925682221089579. doi: 10.1177/21925682221089579. PMID: 35382642.
49. Blumenkopf B., Daniels T. Intraoperative ultrasonography (IOUS) in thoracolumbar fractures. J. Spinal Disord. 1988. 1(1). 86-93. PMID: 2980067.
50. Lerch K., Völk M., Heers G., Baer W., Nerlich M. Ultrasound-guided decompression of the spinal canal in traumatic stenosis. Ultrasound in Medicine & Biology. 2002. 28(1). 27-32. doi: 10.1016/s0301-5629(01)00489-6. PMID: 11879949.
51. Moon S.H., Park M.S., Suk K.S., Suh J.S., Lee S.H., Kim N.H. et al. Feasibility of ultrasound examination in posterior ligament complex injury of thoracolumbar spine fracture. Spine (Phila Pa 1976). 2002. 27(19). 2154-2158. doi: 10.1097/00007632-200210010-00015. PMID: 12394931.
52. Vordemvenne T., Hartensuer R., Löhrer L., Vieth V., Fuchs T., Raschke M.J. Is there a way to diagnose spinal instability in acute burst fractures by performing ultrasound? Eur. Spine J. 2009. 18(7). 964-971. doi: 10.1007/s00586-009-1009-6. PMID: 19387701.
53. Zhao J.W., Liu Y., Yin R.F., Wang J.C., Yang Y.H., Liu P. Ultrasound assessment of injury to the posterior ligamentous complex in patients with mild thoracolumbar fractures. The Journal of International Medical Research. 2013. 41(4). 1252-1257. doi: 10.1177/0300060513483407. PMID: 23760913.
54. Gabriel A.C., Angel J.P., Juan J.G., Luis R.M., Hernando R.A., Rubén S.B. Diagnostic accuracy of ultrasound for detecting posterior ligamentous complex injuries of the thoracic and lumbar spine: A systematic review and meta-analysis. J. Craniovertebr. Junction Spine. 2013. 4(1). 25-31. doi: 10.4103/0974-8237.121621. PMID: 24381453.

Повернутися до номеру