Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Газета "Новини медицини та фармації" 12(248) 2008

Повернутися до номеру

Проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»

Продовження. Початок в № 9(244) 2008 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Основ законодавства України про охорону здоров'я»

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Поданий Міністерством охорони здоров'я проект нової редакції Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», який був прийнятий у 1992 році, є базовим концептуальним законодавчим актом, підставою для опрацювання якого є приведення його у відповідність до Конституції України (1996), Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення» (від 06.12.2005 № 1694/2005), рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 № 10-рп/2002 року, постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. № 815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 534-р «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік», чинного законодавства і основних положень законодавства Європейського Союзу та міжнародного медичного права.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Основ законодавства України про охорону здоров'я» сприятиме удосконаленню правової бази в сфері охорони здоров'я, що забезпечить подальше підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги населенню.

Даний законопроект визначає правові, економічні, організаційні та соціальні основи охорони здоров'я в Україні з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності, довголітнього активного життя громадян, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості, а також регулювання суспільних відносин у цій сфері.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

До проекту Закону внесено низку нових статей, якими передбачається визначення компетенції у сфері охорони здоров'я різних рівнів державної влади та органів місцевого самоврядування, оптимізація мережі закладів охорони здоров'я, запровадження державних соціальних стандартів, визначення пріоритету первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та її співвідношення з вторинною і третинною медичною допомогою, опрацьовані нові статті стосовно прав і обов'язків окремих груп населення, медичних та фармацевтичних працівників. Окремими статтями передбачена заборона репродуктивного клонування людини, евтаназії, правові норми щодо вилучення органів або тканин людини для трансплантації, а також визначення моменту смерті людини. Суттєво розширений термінологічний словник, зокрема наведені визначення понять: «медична допомога», «медична послуга», «протокол медичної допомоги», «медичне страхування» та ін. До статей діючого Закону внесено 53 % доповнень та змін, зокрема до статей: «Фінансування охорони здоров'я», «Наукове забезпечення охорони здоров'я», «Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Сприяння здоровому способу життя».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

В Україні суспільні відносини в сфері охорони здоров'я регулюються Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров'я (1992), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України та іншими законодавчими актами. На сьогодні в охороні здоров'я діють 331 закон України, 134 укази Президента України, 677 постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються питань охорони здоров'я прямо чи опосередковано.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За розрахунками, потреба у фінансуванні системи охорони здоров'я становить 7,2 % від валового внутрішнього продукту, що відповідає міжнародним стандартам.

Досягнення таких обсягів видатків на охорону здоров'я можливе за рахунок багатоканального фінансування, як це передбачено статтею 36 «Фінансування охорони здоров'я» проекту Закону.

Зокрема, близько 40 % (9,1 млрд грн) цих видатків можуть складати кошти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування після прийняття відповідного Закону України.

Реалізація норм викладених у проекті Закону в 2008 році не буде потребувати додаткових коштів з Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація законодавчого акта «Про внесення змін та доповнень до Основ законодавства України про охорону здоров'я» розширить та доповнить базу правового регулювання в сфері охорони здоров'я, сприятиме поліпшенню медико-санітарної допомоги населенню України, дозволить впровадити механізми забезпечення конституційного права громадян на отримання безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров'я; створить умови для забезпечення багатоканального фінансування закладів охорони здоров'я, подальшого розвитку приватної медичної практики.

Міністр охорони здоров'я України В.М. КнязевичПовернутися до номеру