Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Газета "Новини медицини та фармації" 12(248) 2008

Повернутися до номеру

Указ Президента України Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей; м. Київ, 5 травня 2008 року № 411/2008

З метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, реалізації прав дітей на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток постановляю:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо проведення до Дня захисту дітей 1 червня 2008 року Всеукраїнської акції «Здорова дитина — здорова нація».

Визначити, що Всеукраїнська акція «Здорова дитина — здорова нація» проводиться за підтримки Президента України.

Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Всеукраїнської акції «Здорова дитина — здорова нація» (далі — Організаційний комітет).

Призначити БОГУЦЬКОГО Юрія Петровича — заступника Глави Секретаріату Президента України та ВАСЮНИКА Івана Васильовича — Віце-прем'єр-міністра України співголовами Організаційного комітету.

Співголовам Організаційного комітету внести у триденний строк пропозиції щодо персонального складу Організаційного комітету.

Організаційному комітету затвердити у тижневий строк план заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської акції «Здорова дитина — здорова нація», передбачивши проведення 1 червня 2008 року благодійних акцій в закладах та установах системи охорони здоров'я, системи праці та соціального захисту населення, де перебувають діти, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також проведення тематичних освітніх, культурно-мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на поширення знань про права дітей, засоби захисту прав, популяризацію серед дітей здорового способу життя із залученням до участі у цих заходах відомих спортсменів, популярних естрадних виконавців.

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати ефективну реалізацію органами державної влади та органами місцевого самоврядування державної політики у сфері охорони дитинства, захисту прав та законних інтересів дітей, для чого, зокрема:

1) розробити та подати до 1 жовтня 2008 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за вчинення насильства над дітьми;

про внесення змін до законодавчих актів щодо права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні 16-річного віку, а також осіб з їх числа на взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов;

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення проходження обов'язкових програм корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, зокрема поведінки щодо дітей;

про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 роки;

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з державного бюджету;

про внесення змін до законодавчих актів щодо звільнення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей-інвалідів від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше;

2) внести у місячний строк в установленому порядку зміни до Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки щодо створення додаткових умов для навчання дітей плавання;

3) вжити у двомісячний строк заходів щодо:

запровадження системи моніторингу за якістю послуг, які отримують діти;

забезпечення вирішення в установленому порядку питання щодо встановлення пільгових цін/тарифів на послуги з постачання природного газу для дитячих будинків сімейного типу;

4) протягом трьох місяців:

затвердити порядок діяльності органів опіки і піклування з питань захисту прав дітей (щодо усиновлення та сімейного влаштування дітей);

запровадити єдиний облік багатодітних сімей в Україні;

внести в установленому порядку зміни до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення з метою запровадження «соціального паспорта» дитини, яка може бути усиновлена, та удосконалення процедур контролю за додержанням прав усиновлених дітей;

забезпечити здійснення в установленому порядку заходів щодо поліпшення умов утримання, матеріально-побутового забезпечення та харчування неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, ізоляторах тимчасового утримання, приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ;

5) ініціювати в установленому порядку проведення протягом другого півріччя 2008 року парламентських слухань з питань усиновлення;

6) передбачати під час підготовки законопроектів «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та зміни до деяких законодавчих актів України», про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки збільшення видатків для облаштування дитячих та спортивних майданчиків, для поліпшення матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

7) передбачати під час підготовки проектів закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки на виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною» незалежно від форми влаштування дітей.

3. Міністерству охорони здоров'я України:

1) запровадити у місячний строк спеціальні експертні медичні комісії для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розробити порядок діяльності таких комісій та забезпечити подання комісіями відповідних відомостей для внесення до Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадян, які бажають взяти їх на виховання;

2) розробити та затвердити протягом двох місяців перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем;

3) переглянути протягом трьох місяців перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини;

4) удосконалити систему своєчасної діагностики вроджених вад розвитку у новонароджених, забезпечити поліпшення процесу діагностування захворювань у дітей, що виховуються у будинках дитини, вжити заходів щодо надання таким дітям вчасної медичної допомоги, в тому числі хірургічної;

5) уживати заходів щодо забезпечення кваліфікованими медичними працівниками дитячих будинків-інтернатів, які перебувають у сфері управління Міністерства праці та соціальної політики України.

4. Міністерству освіти і науки України:

1) ужити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями заходів щодо оптимізації та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін, не допускати скорочення мережі таких закладів;

2) сприяти розширенню практики спільного перебування, в тому числі короткочасного, в дошкільних навчальних закладах дітей з обмеженими можливостями і здорових дітей;

3) здійснити невідкладні заходи щодо активізації реформування та розукрупнення закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішити питання про збереження майнових комплексів закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та подальшого їх використання для вирішення соціальних потреб регіонів;

4) запровадити у тримісячний строк систему заходів щодо подолання та недопущення стигматизації (асоціалізації) ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей, забезпечення реалізації їх права на освіту;

5) переглянути до 1 вересня 2008 року порядок організації індивідуальної та групової роботи у позашкільних навчальних закладах з метою поліпшення умов для розвитку здібностей, творчої самореалізації, допрофесійної підготовки дітей, насамперед з обмеженими можливостями, а також удосконалити форми урочної та позаурочної роботи з фізичного виховання школярів.

5. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечувати:

проведення методичної та консультативної роботи із запровадження в Україні державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»;

впровадження передового світового і вітчизняного досвіду з профілактики бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, жебрацтва та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації;

проведення інформаційних кампаній, спрямованих на широке інформування населення з питань усиновлення та сімейних форм виховання дітей.

6. Міністерству праці та соціальної політики України вжити протягом трьох місяців заходів щодо забезпечення дітей-інвалідів засобами для корекції слуху та зору, пересування, протезно-ортопедичними виробами.

7. Міністерству внутрішніх справ України:

1) внести у місячний строк зміни до нормативно-правових актів щодо удосконалення процедури розшуку батьків, які залишили дітей, та пошуку дітей, які зникли;

2) у двомісячний строк:

проаналізувати ефективність роботи управлінь, відділів кримінальної міліції у справах дітей щодо захисту дітей від жорстокого поводження, насильства та експлуатації, вжити відповідних заходів із вдосконалення цієї роботи;

вивчити питання щодо створення відділів кримінальної міліції у справах дітей у складі управлінь охорони метрополітену;

3) до 1 серпня 2008 року:

розробити та внести в установленому порядку пропозиції щодо змін до Правил дорожнього руху стосовно посилення безпеки дітей, уникнення травмування їх під час перевезення автомобільним транспортом;

ужити заходів до належного забезпечення відділів кримінальної міліції у справах дітей кваліфікованими кадрами та створення умов для їх ефективної роботи, переглянути штатні нормативи для органів кримінальної міліції у справах дітей;

4) уживати дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи з виявлення, запобігання та розкриття злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи щодо дітей, посилення профілактичної роботи у цьому напрямі.

8. Міністерству юстиції України:

1) внести до 1 серпня 2008 року в установленому порядку пропозиції про приведення законодавства у відповідність із міжнародно-правовими зобов'язаннями, взятими Україною, щодо покарання осіб, які будь-яким чином використовують дітей з метою виготовлення порнографічної продукції та зберігають дитячі зображення порнографічного характеру;

2) розробити протягом другого півріччя 2008 року проект Національної програми розвитку ювенальної юстиції.

9. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити до 1 липня 2008 року за участю органів місцевого самоврядування створення у кожному населеному пункті нових та облаштування існуючих дитячих та спортивних майданчиків;

2) ужити до 1 вересня 2008 року разом із Міністерством культури і туризму України відповідних заходів щодо створення в кожному місті республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного значення сучасних центрів дитячої творчості;

3) забезпечити створення до 1 вересня 2009 року та функціонування дитячих дошкільних установ у кількості, що відповідає потребам відповідних територіальних громад.

Продовження в наступному номеріПовернутися до номеру