Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
1 (47) 2013

Імуноморфологічні особливості змін локального імунного гомеостазу слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах  у дітей після ерадикаційної терапії
Автори: Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія, Епідеміологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хронічний ендотоксикоз та його корекція  у хворих на ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з гіпертиреозом
Автори: Біловол О.М., Залюбовська О.І. - ДУ «Інститут терапії НАМН України», м. Харків, КЗ «Харківський національний медичний університет МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гастроінтестинальні ускладнення залежно від селективності нестероїдного протизапального препарату
Автори: Дзяк Г.В., Степанов Ю.М., Кушніренко І.В. - Дніпропетровська державна медична академія, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Ревматологія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика содержания ЦОГ-2 в слизистой желудка  и двенадцатиперстной кишки на фоне  медикаментозной коррекции НПВП-гастропатий
Автори: Степанов Ю.М., Бреславец Ю.С. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Активность адипокинов и воспаления в развитии эзофагита у больных гастроэзофагеальной  рефлюксной болезнью с избыточной массой тела
Автори: Фадеенко Г.Д., Соломенцева Т.А., Кушнир И.Э., Чернова В.М. - ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні можливості застосування препаратів  вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією
Автори: Харченко Н.В., Лопух І.Я., Коруля І.А., Баранніков К.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние генетического полиморфизма  на формирование неалкогольной жировой болезни печени
Автори: Бабак О.Я., Колесникова Е.В., Шуть И.В., Куринная Е.Г., Сытник К.А. - ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний досвід комплексного застосування противірусної терапії, природних та преформованих фізичних чинників у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Автори: Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В., Шевченко Н.О. - ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса
Рубрики: Гастроентерологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Современные достижения европейской панкреатологии
Автори: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Fibrotic Transformation of the Rat Pancreas  as Response to the Nitric Oxide Deficiency
Автори: Shevchenko B.F., Babiy A.M., Oshmyanska N.Y., Makarchuk V.A. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения экспрессии MUC2, MUC3, MUC4, TFF3  в слизистой оболочке толстого кишечника  у больных неспецифическим язвенным колитом
Автори: Дорофеев А.Э., Василенко И.В., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості вегетативної регуляції у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Автори: Майкова Т.В., Зигало Е.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження