Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України

Про видання

Головний редактор
Сергій Олександрович Риков

Риков С.О. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Голова правління ВГО “Асоціація дитячих офтальмологів України”, Київ, Україн.

Відповідальний секретар:

  • Петренко Оксана Василівна  - професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, Україна.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія KB № 24953-14893ПР. Видано Міністерством юстиції України 03.09.2021 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409. Категорія Б.

Періодичність виходу: 3 номери на рік.

Засновано: Лютий 2013

Передплатний індекс (Україна): 98063.

ISSN 2309-8147 (print)
ISSN 2311-2999 (online)

DOI: 10.22141/2309-8147