Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 8, №1, 2020

Повернутися до номеру

До ювілею професора Йосипа Романовича Салдана

3 лютого 2020 року виповнилося 80 років з дня народження видатного вченого-офтальмолога, доктора медичних наук, професора Йосипа Романовича Салдана.
Йосип Романович Салдан з 1988 р. завідувач кафедри, а з 2016 р. професор кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. М.І. Пирогова. До обрання на цю посаду в період 1962–1965 рр., після закінчення Чернівецького медичного інституту, працював в Миколаївській районній лікарні. У період 1965–1967 рр. навчався в клінічній ординатурі, а в 1967–1969 рр. — в аспірантурі в Одеському НДІ ім. акад. В.П. Філатова. Після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностична цінність флюоресцентної ангіографії та офтальмоскопії при запальних і дегенеративних захворюваннях судинної і сітчастої оболонок ока» (1970 р.). Після захисту дисертації продовжував працювати в Одеському НДІ на посаді молодшого, а з 1978 р. — старшого наукового співробітника. В 1972–1975 рр. був у відрядженні в Республіці Афганістан, де працював офтальмологом-консультантом у лікарні державних службовців (м. Кабул). 
В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості початкових стадій простої і проліферативної діабетичної ретинопатії та диференційний підхід до їх лікування». На кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова під керівництвом професора Й.Р. Салдана підготовлено більше 46 клінічних ординаторів, 345 лікарів-інтернів, 8 магістрів, 9 кандидатів медичних наук.
Коло наукових інтересів — судинна патологія очей різного генезу, патогенез, особливості клінічного перебігу та лікування глаукоми, вікові та дегенеративні захворювання очей. Професор Й.Р. Салдан уперше у Вінницькій області впровадив в клінічну практику імплантацію інтраокулярних лінз.
Професор Й.Р. Салдан входить до складу редакційної ради 4 українських фахових медичних журналів; неодноразово виступав з доповідями на міжнародних наукових конференціях; автор 25 раціоналізаторських пропозицій, автор і співавтор 38 авторських свідоцтв і патентів, за винахідницьку діяльність нагороджений Дипломом ІІ ступеня виставки досягнень народного господарства України (1989 р.).
Ґрунтуючись на результатах інноваційної дисертаційної роботи, вперше було впроваджено метод флюоресцентної ангіографії (ФА) в клінічну практику в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу (Казахстані, Росії, Молдові). Й.Р. Салдан вперше впровадив в клінічну практику вітчизняний хроматографічно чистий флюоресцеїн натрію, технологія виробництва якого розроблена на замовлення автора на Березніківському хімічному комбінаті. Розроблений і впроваджений в офтальмологічну практику метод ФА розширив уявлення про патогенез низки офтальмологічних патологій. Ця методика вперше дала можливість точно діагностувати стан прохідності судин сітківки, проникність їх стінок, визначати в них швидкість кровотоку, а також стан мембрани Бруха. Завдяки використанню ФА значно підвищилась ефективність діагностики та результати лазерної і фотокоагуляційної терапії новоутворень і судинних захворювань (діабетичної ретинопатії, непрохідності судин сітківки) органа зору. Автором вперше розроблені критерії стадійності запального процесу на дні ока на основі експериментальних і клінічних порівняльних досліджень: офтальмоскопії, ФА і гістоморфології.
У докторській дисертації Й.Р. Салдан вперше розкрив особливості патогенезу проліферативної стадії діабетичної ретинопатії (ДР). В роботі розкрито роль імунних факторів в розвитку проліферативної ДР. Імунолюмінесцентним методом доказано відкладання в судинах хворих на ДР імуноглобулінів G. Розроблені схеми патогенетичного медикаментозного та лазерного лікування різних форм ДР, схема патологічних змін макули хворих на цукровий діабет. Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику лікувальних установ України та за кордоном, видано три методичні рекомендації, дві монографії.
Наукову та педагогічну діяльність Й.Р. Салдан поєднує з активною життєвою позицією, бере участь у громадському житті Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Вінницької області. Є головою Обласного товариства офтальмологів Вінницької області, ветераном праці та відмінником охорони здоров’я СРСР. Й.Р. Салдан постійно бере участь у з’їздах, конгресах, конференціях в Україні та за кордоном. Професора Й.Р. Салдана нагороджено почесними грамотами університету та Республіканського товариства офтальмологів. 
Захоплення професора Й.Р. Салдана: подорожі (відвідав майже всі країни Європи, Японію, США), гра в шахи, фотографія, вивчення іноземних мов (володіє англійською, німецькою, польською і персидською мовами).
Колектив кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова
та Обласне товариство офтальмологів Вінницької області
бажає ювіляру подальших творчих досягнень,
міцного здоров’я та довголіття. 


Повернутися до номеру