Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Внутрішня медицина" 3(3) 2007

Повернутися до номеру

Шановні читачі!

Пропонуємо вашій увазі третє число видання «Внутрішня медицина». На його сторінках перед вами постають нові рубрики, такі як «Привітання», «Новини Державного фармакологічного центру МОЗ України», «Медицина в регіонах», та подається велика кількість статей оглядового характеру. Що стосується першої рубрики, то ми хочемо привітати академіків та членів-кореспондентів Академії медичних наук України, яких було обрано 4 липня 2007 року рішенням загальних зборів АМН України, а також побажати їм усього найкращого в житті та професійній діяльності.

У розділі «Лікарю-практику», на мій погляд, є надзвичайно цікавою стаття директора Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, члена-кореспондента НАН та АМН України, професора М.Д. Тронька «Імуноендокринологія: основні досягнення, проблеми і перспективи», в якій висвітлені найбільш актуальні напрями нової медико-біологічної дисципліни — імуноендокринології. Велику увагу приділено питанням патогенезу аутоімунних захворювань ендокринних залоз, а також висвітлені основні досягнення та перспективи їх профілактики та лікування.

Що стосується інших статей, то в кожній з них ви зможете знайти корисну інформацію, необхідну в подальшій практичній діяльності. Хочу звернути увагу, що в наступних числах видання у вас буде нагода ознайомитися з цікавою рубрикою «Життя та хвороби великих людей», у якій ви зможете прослідкувати життєвий та творчий шлях відомих композиторів, художників, письменників.

Сподіваємося, що цей науково-прикладний журнал виявиться непересічним виданням, корисним як своєрідний «довідник» та «лекційний посібник» у щоденній практичній роботі лікарів різних фахів, а також стане незамінним з погляду своєчасного та повного ознайомлення клініцистів та науковців з останніми рекомендаціями, керівництвами та розробками провідних міжнародних медичних товариств щодо актуальних проблем внутрішньої медицини.

Головний редактор,
член-кореспондент АМН України,
д.м.н., професор, завідувач кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
Василь Захарович НетяженкоПовернутися до номеру