Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Внутрішня медицина"
3(3) 2007

Автори: М.Д. ТРОНЬКО, член-кореспондент НАН та АМН України, д.м.н., професор, керівник відділу патофізіології ендокринної системи; Г.А. ЗАМОТАЄВА, к.б.н., ст.н.с., завідуюча лабораторією ендокринної регуляції імуногенезу; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: І.М. СКРИПНИК, д.м.н., професор; Факультет післядипломної освіти лікарів-терапевтів, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.И. ЧЕРНИЙ, член-корреспондент АМН Украины, профессор; А.Н. НЕСТЕРЕНКО, к.м.н., кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Цитокины
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Імунологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: П.Н. БОДНАР, д.м.н., профессор заведующий кафедрой эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца; Г.П. МИХАЛЬЧИШИН, к.м.н., доцент, кафедра эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Рубрики: Ендокринологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.В. ЯГЕНСЬКИЙ, д.м.н., професор, І.М. СІЧКАРУК; Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.І. КАТЕРЕНЧУК, к.м.н., кафедра ендокринології Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; О.П. БЕРЕГОВА, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Г.А. СОЛОВЬЕВА, к.м.н., доцент, кафедра госпитальной терапии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: С.М. ДУХОВИЧНЫЙ, к.м.н., заслуженный врач Украины; Дорожная клиническая больница № 2, г. Киев
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: ВАСИЛЬ НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.
Автори: И.Б. ЕРШОВА, д.м.н., профессор, кафедра педиатрии с детскими инфекциями Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Ревматологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, професор, завідуючий кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1; О.В. ЛИКОВ, аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; А.М. ГОНТАР, к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Рубрики: Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: О.В. СИНЯЧЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Л.М. ІВАНОВА, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету; І.В. ЛОСКУТОВА, д.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та медичної генетики Луганського державного медичного університету; Г.С. ЛІПАТНІКОВА, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Б.И. ГОЛОБОРОДЬКО, к.м.н., заведующий отделением интенсивной терапии кардиологического профиля Одесской городской клинической больницы № 3
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Сторінки пам'яті
Автори: Г.І. БОЙЧУК, начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації; Л.М. БОРИШКЕВИЧ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Новини