Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медицина невідкладних станів

Порівняльна характеристика ефективності спінальної анестезії з інтратекальним введенням бупівакаїну і його поєднання з ад’ювантами
Автори: Щегольков Є.Е.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дорожньо-транспортна травма як медико-санітарний наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру в Україні. Повідомлення третє: аналіз та характеристика масиву постраждалих залежно від ознаки участі в рус
Автори: S.O. Guryev (1), V.A. Kushnir (2), O.S. Soloviov (1), N.I. Iskra (3)
(1) - State Institution “Ukrainian Scientific and Practical Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) - Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine
(3) - Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз застосування комбінацій пробіотичних культур Bacillus щодо результатів лікування пацієнтів з бойовою травмою у реанімаційних відділеннях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Волкова Ю.В. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), Баранова Н.В. (1), Бондаренко В.В. (1, 2)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону КМС ЗСУ, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Можливість прогнозування виникнення ускладнень з боку нервової системи у хворих на COVID-19
Автори: Юрко К.В., Соломенник Г.О., Кучерявченко В.В., Бондар О.Є., Козько В.М., Лєсна А.С., Біловол А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Декомпенсована портальна гіпертензія, ускладнена кровотечею
Автори: Тутченко М.І., Рудик Д.В., Беседінський М.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ендокринна дисфункція в патогенезі бойової хірургічної травми й посттравматичного стресового розладу (науковий огляд)
Автори: Усенко О.Ю. (1), Хоменко І.П. (2), Коваленко А.Є. (3), Негодуйко В.В. (4), Місюра К.В. (5), Забронський А.В. (2)
(1) - Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ, Україна
(2) - Київська міська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна
(3) - Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(4) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(5) - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз біомаркерів стресу в періопераційному періоді при хірургічному лікуванні гриж черевної стінки
Автори: Ушневич Ж.О. (1), Матолінець Н.В. (2)
(1) - КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни ЕКГ та їх прогностичне значення щодо розвитку раптової серцевої смерті у хворих на ГКМП
Автори: Целуйко В.Й. (1, 2), Бутко О.О. (1, 2)
(1) - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) - Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Випадок використання мініінвазивних технологій при вогнепальному пораненні грудей з ушкодженням середостіння
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Макаров В.В.1, 2, Бунін Ю.В.1, Смоляник К.М.2, Доценко В.В.2
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону КМС ЗСУ, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Серцево-судинні захворювання і енергодефіцит: патогенетичні шляхи корекції
Автори: Черська М.С., Кухарчук Х.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Оптимізація хірургічного лікування атеросклерозу нижніх кінцівок та інфраренальної аорти
Автори: V. Shaprynskyi (1), Y. Shaprynskyi (2)
(1) — State Institution of Science “Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” of the State Administrative Department, Kyiv, Ukraine
(2) — National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №7, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження