Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Нове уявлення про гістопатологічні особливості Warthin-подібної папілярної карциноми щитоподібної залози

Автори: V. Hoperia (1), O. Mostiuk (1), A. Dinets (1–3), S. Sheptukha (4), O. Hubar (4), M. Gorobeiko (1, 3)
(1) — Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(2) — Verum Expert Clinic, Kyiv, Ukraine
(3) — Institute of Healthcare, Kyiv Agrarian University, Kyiv, Ukraine
(4) — State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” State Administration of Affairs, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Warthin-подібна папілярна карцинома щитоподібної залози (WLPTC) є рідкісним варіантом папілярного раку щитоподібної залози, що вважається підтипом онкоцитарного варіанта. Мета дослідження: представити діагностичні та клінічні особливості, онкологічне та хірургічне лікування пацієнтів із WLPTC, а також їх обговорення порiвняно з іншими дослідженнями. Матеріали та методи. У цій роботі проаналізовано випадок WLPTC, поєднаної з тирео­їдитом Хашимото, в 31-річної жінки. Результати. Пацієнтку госпіталізували з приводу вузла щитоподібної залози. При ультразвуковому дослідженні в лівій частці щитоподібної залози виявлено утворення овальної форми розміром 24 мм з неправильними контурами. Виконано тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію цього вузла і встановлено діагноз папілярного раку щитоподібної залози. Хворій проведено тиреоїдектомію, двосторонню модифіковану та центральну дисекцію шиї, лімфаденектомію. При патогістологічному дослідженні виявлено WLPTC на тлі хронічного тиреоїдиту з метастазами в лімфатичні вузли 2, 3, 4 ліворуч і 6 колекторів шиї. Пацієнтці проведено після­операційну абляцію йодом-131. Висновки. WLPTC є нещодавно описаним варіантом папілярної карциноми щитоподібної залози, який часто асоціюється з лімфоцитарним тиреоїдитом. Правильні цитологічні та гістоморфологічні ознаки є надзвичайно важливими при встановленні діагнозу WLPTC для кращого лікування. Хірургічне та післяопераційне лікування ідентично такому при класичному диференційованому раку щитоподібної залози, має сприятливий результат завдяки низькій частоті рецидивів. Хірургічне лікування повинно включати тирео­їдектомію та дисекцію центрального відділу шиї, а також латеральну дисекцію у випадках підозри на метастази в лімфатичних вузлах або доопераційно підтверджених метастазів.

Background. The Warthin-like variant of papillary thyroid carcinoma (WLPTC) is a rare papillary thyroid carcinoma that is considered to be a subtype of the oncocytic variant. Purpose of the study: to present the diagnostic and clinical features, the oncological and surgical management of a patient with WLPTC as well as its discussion with other relevant studies. Materials and methods. We report a case of Warthin-like papillary thyroid carcinoma in a 31-year-old woman with Hashimoto thyroiditis. Results. The patient was admitted to the hospital with the presence of a node in the thyroid gland. Thyroid ultrasound showed a 24-mm nodule with oval shape and irregular contours in the left lobe. A fine-needle aspiration biopsy was performed, and a diagnosis of papillary thyroid carcinoma was made. The patient underwent thyroidectomy, bilateral modified and central neck dissection, lymphadenectomy. Histopathological examination suggested a WLPTC coexisting with chronic thyroiditis, metastases to the lymph nodes 2, 3, 4 on the left and 6 neck compartments. The patient underwent postoperative I131 ablation therapy. Conclusions. WLPTC is a recently described variant of papillary thyroid cancer that is frequently associated with lymphocytic thyroiditis. The correct cytological and histomorphological features are of utmost importance to render the diagnosis of WLPTC for better management. A surgical and postoperative treatment is identical to that in classic differentiated thyroid cancer, having a favorable outcome due to a low recurrence rate. A surgical management should be thyroidectomy and dissection of central neck compartment as well as lateral dissection in cases of suspicions for metastases in the lymph nodes or metastases confirmed preoperatively by a fine-needle aspiration biopsy.


Ключові слова

Warthin-подібний варіант папілярної карциноми щитоподібної залози; папілярна карцинома щитоподібної залози; щитоподібна залоза; рідкісна злоякісна пухлина щитоподібної залози

Warthin-like variant of papillary thyroid carcinoma; papillary thyroid carcinoma; thyroid gland; rare thyroid malignancy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Christofer Juhlin C., Mete O., Baloch Z.W. The 2022 WHO classification of thyroid tumors: novel concepts in nomenclature and grading. Endocr. Relat. Cancer. 2022 Dec 22. 30(2). e220293. doi: 10.1530/ERC-22-0293.
 2. Zhou J., Wang W.R., Zhang H.F., Gao Q.Q., Wang W.B. et al. Molecular and clinical features of papillary thyroid cancer in adult patients with a non-classical phenotype. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2023 Apr 12. 14. 1138100. doi: 10.3389/fendo.2023.1138100.
 3. Cherenko S.M., Larin O.S., Gorobeyko M.B., Sichynava R.M. Clinical analysis of thyroid cancer in adult patients exposed to ionizing radiation due to the Chernobyl nuclear accident: 5-year comparative investigations based on the results of surgical treatment. World J. Surg. 2004 Nov. 28(11). 1071-4. doi: 10.1007/s00268-004-7561-7.
 4. Bogdanova T.I., Saenko V.A., Hashimoto Y., Hirokawa M., Zur–nadzhy L.Y. et al. Papillary Thyroid Carcinoma in Ukraine After Chernobyl and in Japan After Fukushima: Different Histopathological Scena–rios. Thyroid. 2021 Sep. 31(9). 1322-1334. doi: 10.1089/thy.2020.0308.
 5. Patel A., Klubo-Gwiezdzinska J., Hoperia V., Larin A., Jensen K. et al. BRAF(V600E) mutation analysis from May-Grünwald Giemsa-stained cytological samples as an adjunct in identification of high-risk papillary thyroid carcinoma. Endocr. Pathol. 2011 Dec. 22(4). 195-9. doi: 10.1007/s12022-011-9180-9.
 6. Amico P., Lanzafame S., Li Destri G., Greco P., Caltabiano R. et al. Warthin tumor-like papillary thyroid carcinoma with a minor dedifferentiated component: report of a case with clinicopathologic considera–tions. Case Rep. Med. 2010. 2010. 495281. doi: 10.1155/2010/495281.
 7. Apel R.L., Asa S.L., LiVolsi V.A. Papillary Hürthle cell carcinoma with lymphocytic stroma. “Warthin-like tumor” of the thyroid. Am. J. Surg. Pathol. 1995 Jul. 19(7). 810-4.
 8. Jiang C., Cheng T., Zheng X., Hong S., Liu S. et al. Clinical behaviors of rare variants of papillary thyroid carcinoma are associated with survival: a population-level analysis. Cancer Manag. Res. 2018 Mar 9. 10. 465-472. doi: 10.2147/CMAR.S157823.
 9. Jakešová J., Boháč R., Betlach J. Warthin-like papillary carcinoma: Case report. Cesk. Patol. 2023 Spring. 59(1). 23-25.
 10. Cubero Rego D., Lee H., Boguniewicz A., Jennings T.A. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) is rare, benign lesion using modified stringent diagnostic criteria: reclassification and outcome study. Ann. Diagn. Pathol. 2020 Feb. 44. 151439. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2019.151439.
 11. Kakudo K., Liu Z., Bychkov A., Jung C.K. Nuclear Features of Papillary Thyroid Carcinoma (BRAF-like Tumors), Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-Like Nuclear Features (RAS-like Tumors), and Follicular Adenoma/Follicular Thyroid Carcinoma (RAS-like Tumors). Thyroid FNA Cytology: Differential Diagnoses and Pitfalls. 2019. 173-9.
 12. Olmos R., Muñoz F., Donoso F., López J., Bruera M.J. et al. Warthin-like and classic papillary thyroid cancer have similar clinical presentation and prognosis. Arch. Endocrinol. Metab. 2021 May 18. 64(5). 542-547. doi: 10.20945/2359-3997000000270.
 13. Kumar T., Nigam J.S., Tewari P., Jha C.K. Warthin-Like Variant of Papillary Thyroid Carcinoma: An Uncommon Variant. Cureus. 2020 Dec 28. 12(12). e12350. doi: 10.7759/cureus.12350.
 14. Gorobeiko M., Zdorna V., Dinets A. Positive effect of vitamin D supplementation on weight loss in obese patients treated with glucagon-like peptide 1 and lifestyle interventions. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal (Ukraine). 2022. 18(5). 278-284. doi: 10.22141/2224-0721.18.5.2022.1186.
 15. Gorobeiko M., Dinets A. Unexpected mapping of recurrent laryngeal nerve by fluorescence-guided surgery using near-infrared indocyanine green angiography. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal (Ukraine). 2023. 19(5). 349-53. doi: 10.22141/2224-0721.19.5.2023.1298.
 16. Gorobeiko M., Dinets A., Pominchuk D., Abdalla K., Prylutskyy Y., Hoperia V. Challenges of Differential Diagnosis Between Primary Hyperparathyroidism and Bone Metastases of Breast Cancer. Clin. Med. Insights Case Rep. 2022 Sep 20. 15. 11795476221125136. doi: 10.1177/11795476221125136.
 17. Sahoo P.K., Patnayak R., Khan P.A., Jena A. Warthin-like variant of Papillary thyroid carcinoma — case report of an uncommon tumour with review of literature. Int. J. Surg. Case Rep. 2020. 77. 9-11. doi: 10.1016/j.ijscr.2020.10.058.
 18. Jun H.H., Kim S.M., Hong S.W., Lee Y.S., Chang H.S., Park C.S. Warthin-like variant of papillary thyroid carcinoma: single institution experience. ANZ J. Surg. 2016 Jun. 86(6). 492-4. doi: 10.1111/ans.12725.
 19. Hirokawa M., Nishihara E., Takada N., Higuchi M., Kotakemori M. et al. Warthin-like papillary thyroid carcinoma with immunoglobulin G4-positive plasma cells possibly related to Hashimoto’s thyroiditis. Endocr. J. 2018 Feb 26. 65(2). 175-180. doi: 10.1507/endocrj.EJ17-0319.
 20. Dinets A., Gorobeiko M., Hoperia V., Lovin A., Tarasenko S. Papillary thyroid carcinoma coexisting with benign thyroid and parathyroid pathology: clinical and pathomorphological features. Mìžna–rodnij endokrinologìčnij žurnal (Ukraine). 2023. 19(4). 274-8. doi: 10.22141/2224-0721.19.4.2023.1285.
 21. Valderrabano P., Khazai L., Thompson Z.J., Otto K.J., Hallanger-Johnson J.E. et al. Association of Tumor Size with Histologic and Clinical Outcomes Among Patients With Cytologically Indeterminate Thyroid Nodules. JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg. 2018. 144(9). 788-95.
 22. Yeo M.K., Bae J.S., Lee S., Kim M.H., Lim D.J. et al. The Warthin-Like Variant of Papillary Thyroid Carcinoma: A Comparison with Classic Type in the Patients with Coexisting Hashimoto’s Thyroiditis. Int. J. Endocrinol. 2015. 2015. 456027. doi: 10.1155/2015/456027.
 23. Yousef O., Dichard A., Bocklage T. Aspiration cytology features of the warthin tumor-like variant of papillary thyroid carcinoma. A report of two cases. Acta Cytol. 1997 Jul-Aug. 41(4 Suppl.). 1361-8. doi: 10.1159/000333538.
 24. Bullock M.J., Jiang X.S. Top Ten Oncocytic Head and Neck Lesions to Contemplate. Head Neck Pathol. 2023 Mar. 17(1). 53-65. doi: 10.1007/s12105-022-01520-y.
 25. Wong K.S., Higgins S.E., Marqusee E., Nehs M.A., Angell T., Barletta J.A. Tall Cell Variant of Papillary Thyroid Carcinoma: Impact of Change in WHO Definition and Molecular Analysis. Endocr. Pathol. 2019 Mar. 30(1). 43-48. doi: 10.1007/s12022-018-9561-4.
 26. Usenko O.Y., Khomenko I.P., Kovalenko A.Y., Halochka I.P., Andreieshchev S.A. et al. Surgical management of thyroid di–sease. Clinical and practical recommendations. The Ukrainian Journal of Clinical Surgery. 2022. 89(9–10). 41-82. doi: 10.26779/2522-1396.2022.9-10.41.
 27. Dinets A., Nykytiuk O., Gorobeiko M., Barabanchyk O., Khrol N. Milestones and pitfalls in strategic planning of healthcare in capital city in transition. Georgian Med. News. 2021. 315. 189-95.
 28. Lam K.Y., Lo C.Y., Wei W.I. Warthin tumor-like variant of papillary thyroid carcinoma: a case with dedifferentiation (anaplastic changes) and aggressive biological behavior. Endocr. Pathol. 2005 Spring. 16(1). 83-9. doi: 10.1385/ep:16:1:083.
 29. Ulisse S., Baldini E., Lauro A., Pironi D., Tripodi D. et al. Papillary Thyroid Cancer Prognosis: An Evolving Field. Cancers (Basel). 2021 Nov 7. 13(21). 5567. doi: 10.3390/cancers13215567.
 30. Cipriani N.A. Prognostic Parameters in Differentiated Thyroid Carcinomas. Surg. Pathol. Clin. 2019 Dec. 12(4). 883-900. doi: 10.1016/j.path.2019.07.001.
 31. Haugen B.R. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Diffe–rentiated Thyroid Cancer: what is new and what has changed? Cancer. 2017 Feb 1. 123(3). 372-381. doi: 10.1002/cncr.30360.

Повернутися до номеру