Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Том 19, №6, 2023

Інсулінорезистентність та гіперурикемія у хворих на цукровий діабет 1-го типу: клініко-біохімічні кореляти
Автори: Черняєва А.О.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Експресія клітин Ki67 та CD68+ моноцитарного паростка червоного кісткового мозку при введенні триптореліну в системі регуляції «гіпоталамус — гіпофіз — яєчко»: експериментальне дослідження
Автори: R.V. Martynenko (1), V.I. Shepitko (1), Ye.V. Stetsuk (1), N.V. Boruta (1), M.V. Rud (1), O.V. Vilkhova (1), R.A. Moskalenko (2), V.B. Martynenko (1)
(1) — Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
(2) — Sumy State University Medical Institute, Sumy, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни кишкової мікробіоти у пацієнтів з метаболічно-асоційованим стеатозом печінки
Автори: Комариця О.Й., Радченко О.М., Москва Х.А., Боровець М.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язки між показниками глікованого гемоглобіну та діабетичним дистресом у хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів
Автори: V.I. Pankiv, T.Yu. Yuzvenko
Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нове уявлення про гістопатологічні особливості  Warthin-подібної папілярної карциноми щитоподібної залози
Автори: V. Hoperia (1), O. Mostiuk (1), A. Dinets (1–3), S. Sheptukha (4), O. Hubar (4), M. Gorobeiko (1, 3)
(1) — Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(2) — Verum Expert Clinic, Kyiv, Ukraine
(3) — Institute of Healthcare, Kyiv Agrarian University, Kyiv, Ukraine
(4) — State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” State Administration of Affairs, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенез діабетичного макулярного набряку:  роль гліального компонента  (огляд літератури та власні дані)
Автори: Кирилюк М.Л. (1, 2), Сук С.А. (3)
(1) — ТОВ «Академічний медичний центр», м. Київ, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Центр мікрохірургії ока, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль лептинорезистентності в розвитку  неоплазій щитоподібної залози
Автори: Мірошниченко О.С.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив стресу на морфофункціональний стан  щитоподібної залози (огляд літератури)
Автори: Чернявська І.В. (1), Дубовик В.М. (2), Гончарова О.А. (1, 2), Ашуров Е.М. (2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Цукровий діабет і COVID-19: життя з подвійним ризиком
Автори: O.V. Muravlova, Z.O. Shaienko, I.L. Dvornyk, L.M. Sizova, V.I. Ilchenko, T.I. Purdenko, O.A. Shpetnyi
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові можливості корекції автоімунних порушень у хворих на цукровий діабет 1-го типу та розсіяний склероз*
Автори: Кравчун П.П., Дунаєва І.П., Чернявська І.В., Олейнікова С.П., Кривошапка О.В.
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Рідкісний випадок медулярної карциноми
Автори: Ліщук О.З., Суслик Г.І., Урбанович А.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема своєчасного діагнозу первинного гіперальдостеронізму. Клінічний випадок
Автори: Ждан В.М., Волченко Г.В., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., Кир’ян О.А., Кітура Є.М., Іваницький І.В.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця