Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
7 (37) 2010

Автори: Лебедева О.В., Белопасов В.В., ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия Росздрава, Чикина Т.А., МУЗ «Клинический родильный дом», г. Астрахань, Россия
Рубрики: Неврологія
Автори: Евтушенко О.С., Яновская Н.В., Дубина С.П., Кутякова Е.И., Шаймурзин М.Р., Порошина Е.В., Сохань Д.А., Евтушенко Л.Ф., Сажнева И.А., Вовченко И.В., Дегонская Е.В., фомичева е.м., Евтушенко С.К., Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
Рубрики: Неврологія
Автори: Литовченко Т.А., Григорук М.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Автори: Гафуров Б.Г., Абдужамилова Р.М., Кафедра неврологии Института усовершенствования врачей, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Неврологія
Автори: Демченко А.В., Ревенько А.В., Запорізький державний медичний університет, Волік А.О., Яркова С.В., Університетська клініка
Рубрики: Неврологія
Автори: ЗОЗУЛЯ І.С., БОБРОВА В.І., М’ЯСНИКОВА М.П., СИЧ Н.С., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Інститут біохімії імені А.В. Палладіна НАН України, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Автори: Мартинюк В.Ю., Назар О.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Автори: Даценко И.Б., Харченко И.В., Харьковская медицинская академия последипломного образования, ГЛПУ «Центральная клиническая больница УЗ», г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Автори: Старинець Н.Г., Кафедра нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Неврологія
Автори: Гриб В.А., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Автори: Михайленко В.Е., Колкер И.А., Одесский областной центр реабилитации детей-инвалидов «Будущее»
Рубрики: Неврологія
Автори: Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Автори: Скибун В.М., Ховака В.В., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарева Н.Н., Гриценко О.М., Станкевич Н.М., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України», м. Київ
Рубрики: Неврологія
Автори: Кириллова Л.Г., ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Автори: Саакян1 В.М., Патрикян2 Д.А., Фанарджян2 Р.В., Минасян1 А.А., 1Республиканский медицинский центр «Армения», г. Ереван, 2Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, Армения
Рубрики: Неврологія
Автори: Кириллова Л.Г., Шевченко А.А., Лисица В.В., Силаева Л.Ю., ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины»
Рубрики: Неврологія
Автори: Статинова Е.А., Кочкарева Е.С., Кафедра неврологии и медицинской генетики, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Автори: Сон А.С., Солодовникова Ю.А., Одесский государственный медицинский университет, кафедра нейрохирургии и неврологии
Рубрики: Неврологія
Автори: Евтушенко С.К., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Автори: Биттеpлих Л.Р., Сумская областная детская клиническая больница
Рубрики: Неврологія
Автори: Мар’єнко Л.Б., м. Львів, Харитонов В.І., м. Київ, ЄВТУШЕНКО C.К., м. Донецьк
Рубрики: Неврологія
Автори: Пономарев В.В., г. Минск, Беларусь
Рубрики: Неврологія