Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал

Про видання

Головний редактор

Тріщинська Марина Анатоліївна

д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри неврології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Засновано: Листопад 2004

Періодичність виходу:  8 разів на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21281-11081 ПР. Видано Міністерством юстиції України 26.03.2015 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна): 91338.

ISSN 2224-0713 (print)
ISSN 2307-1419 (online)