Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 3 (49) 2013

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Родіонова В.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією
Authors: Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Сімонова О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією
Authors: Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців
Authors: Осьодло Г.В., Бурлака А.П., Сидоренко І.І., Потаскалова В.С. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ; Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Authors: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування
Authors: Воронін К.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією
Authors: Дербак М.А. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи
Authors: Парамонова К.В., Закревська О.В., Гладун В.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки
Authors: Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Authors: Степанов Ю.М., Меланіч С.Л., Мельниченко Л.Я. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни
Authors: Шевченко Б.Ф., Бабий А.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины
Authors: Дорофеев А.Э., Тарасенко С.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті
Authors: Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О. - Ужгородський національний університет
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом
Authors: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их коррекции
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?
Authors: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування
Authors: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Specialist manual
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных»
Authors: Гравировская Н.г., Степанова Ю.Ю. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Medical forums