Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
1 (72) 2016

Два протилежних ефекти NMDA-рецепторів з точки зору розширення діапазону фармакологічної нейропротекції при гострій ішемії головного мозку
Автори: Новицька-Усенко Л.В., Муслін В.П., Криштафор А.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблеми недиференційованої терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд) Частина 1
Автори: Ніконов В.В., Курсов С.В., Яковцов І.З., Загуровський В.М., Чернов О.Л., Савицька І.Б., Полторацький В.Г. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клінічне застосування цитіколіну і його роль у гомеостазі клітинних мембран нейронів і органів-ефекторів
Автори: Афанасьєв В.В. - Кафедра невідкладної медицини Санкт-Петербурзької медичної академії післядипломної освіти, Росія
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стресіндукована гіперглікемія: можливі шляхи корекції
Автори: Ніконов В.В., Курсов С.В., Нудьга А.Н. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика та інтенсивна терапія функціональної кишкової непрохідності
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Бондар Г.М., Арєшніков Д.Б., Свінтуковський М.Ю., Щупачинський В.Б. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Складна ларингоскопія в плановій анестезіології
Автори: Могильник А.І. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування препарату Грандазол для профілактики і лікування гнійних інфекцій у колоректальнiй хірургії
Автори: Пойда О.І., Яремчук І.O., Кучер M.Д., Дубовий В.А. - Національний медичний університет ім. O.O. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні місцеві анестетики, застосовувані для нейроаксіальної анестезії
Автори: Кім Ен-Дін, Семеніхін А.А., Абідов А.К., Ільхамов А.Ф., Безсчетнова Е.А., Махкамов Б.І., Камалова Н.М., Шодманкулова Н.К. - АТ РСНПМЦ АіГ, м. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лапароскопічне лікування пахових гриж у дітей
Автори: Спахі О.В., Копилов Є.П., Пахольчук О.П. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Мультимодальна збалансована анестезія при кесаревому розтині
Автори: Кім Ен-Дин, Семеніхін А.А., Абід А.К., Микиртичев К.Д. - АТ РСНПМЦ АіГ, м. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностичні маркери наслідків гострого періоду інфаркту міокарда
Автори: Бєлая І.Є., КоломієцьВ.І. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Мусаєва E.К. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Легенева гіпертензія при сепсисі в дітей та її корекція за допомогою донатора оксиду азоту L-аргініну
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Столяров К.Є. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Стан систолічної та діастолічної функції міокарда при сепсисі в дітей: клінічні та прогностичні аспекти
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Столяров К.Є. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив терапії внутрішньовенним інгібітором 5-ліпоксигенази кверцетином на функцію ендотелію, вираженість системного запалення та прооксидантного стресу при гострому інфаркті міокарда з елевацією ST
Автори: Лутай Я.М., Пархоменко О.М., Рижкова Н.О., Гавриленко Т.І., Іркін О.І., Кожухов С.М., Степура А.О., Білий Д.О. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності та безпеки застосування урапідилу і нітрогліцерину при корекції гемодинаміки у хворих iз гіпертензивним кризом
Автори: Пархоменко О.М., Іркін О.І., Лутай Я.М., Степура А.O., Кушнір С.П., Білий Д.О. - Відділ реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Автори: Кожухов С.М., Пархоменко О.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий інфаркт міокарда: зв’язок із перебігом захворювання
Автори: Пархоменко О.М., Іркін О.І., Лутай Я.М., Степура А.О., Кушнір С.П., Білий Д.А. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Інтерністика ХХI століття: проблеми і перспективи
Автори: Семидоцька Ж.Д., Чернякова І.О., Кармазіна І.С. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Невідкладні стани при цукровому діабеті на догоспітальному етапі
Автори: Торшхоєва Х.М., Городецький В.В., Верткін А.Л. - Національне науково-практичне товариство швидкої медичної допомоги, м. Москва; Московський державний медико-стоматологічний університет ім. М.О. Семашко, Росія
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стороннiй предмет верхніх дихальних шляхів у дитини: клінічний випадок
Автори: Давидова А.Г., Курочкін М.Ю. - Запорізький державний медичний університет; Кокоркін Д.М. - Запорізька медична академія післядипломної освіти; Буйний І.О., Капуста В.М., Скалозубов М.О., Шаменко В.О., Бахтіна О.В., Клочкова В.В., Хальзєва М.І. - Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця