Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
3 (74) 2016

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний
Автори: Лоскутов О.А., Дружина А.Н. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина; Колесников В.Г. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Лактатацидоз та використання ліків, що містять лактат (нотатки до дискусії на складну клінічну тему)
Автори: Шлапак І.П., Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інтенсивна терапія пацієнтів із черепно-мозковою травмою: чи є можливість покращити результати лікування?
Автори: Дубров С.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ, Україна; Суслов Г.Г., Биліна В.М., Модинець В.В., Мазніченко В.А., Колевич З.А. - Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ішемічний інсульт при метаболічному синдромі та цукровому діабеті: клініко-морфометричні особливості, лікування
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Варианты коррекции интраоперационных гемодинамических реакций и их влияние на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов пожилого возраста с сопутствующей артериальной гипертензией
Автори: Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Колесников В.Г. - ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев, Украина; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Варіанти періопераційного знеболювання хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики
Автори: Дзюба Д.О., Недашківський С.М. - ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», м. Київ, Україна; Злочевський О.М. - КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією
Автори: Дмитрієв Д.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективы применения Грандазола в хирургической практике при интраабдоминальной инфекции
Автори: Ганжий В.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості раннього післяопераційного знеболювання у хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба
Автори: Семененко А.І., Дмитрієв Д.В., Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Сурсаєв Ю.Є. - Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
TRALI-синдром в акушерстве
Автори: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка, г. Киев, Украина; Жежер А.А., Ващук Ф.С. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; Мехедко В.В. - Кафедра акушерства и гинекологии № 1 НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на динаміку периферійних набряків у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою
Автори: Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності
Автори: Кучинська І.А., Бондар М.В., Арешніков Д.Б., Шаповал С.С., Добуш Р.Д. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна; Київський міський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность и безопасность премедикации современными α-2 агонистами в периоперационном периоде
Автори: Доморацкий А.Э., Крылюк В.Е., Созанский В.В., Рыбак К.А., Крятченко Е.Б. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективы оценки турбулентности сердечного ритма как предиктора фатальных аритмий у пациентов после острого инфаркта миокарда
Автори: Фуштей И.М., Голдовский Б.М., Мохамед Феди, Сидь Е.В. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Значение симпатовагального баланса как биофизического маркера преэклампсии
Автори: Лахно И.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности изменения показателей центральной гемодинамики у пострадавших с ожоговой травмой на фоне отравления монооксидом углерода
Автори: Постернак Г.И., Соколов А.С., Криворучко М.Е., Агзибегян А.С. - Луганский государственный медицинский университет, г. Рубежное, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Новая шкала для оценки тяжести состояния и прогноза исхода у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком —  Sepsis Severity Score
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Базиленко Д.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційна аналгезія при апендектомії: декскетопрофен vs рофекоксиб
Автори: Бодулєв О.Ю. - ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна; ДЗ «Відділкова клінічна лікарня станції Полтава» СТГО «Південна залізниця», м. Полтава, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Абсцеси головного мозку: аналіз результатів лікування 242 пацієнтів
Автори: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Значение волны Осборна в выборе своевременной тактики лечения пациентов с гипотермией на примере клинического случая
Автори: Прилуцкая Е.Ю., Шмидт Е.Ю., Маркова Т.В. - Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1, филиал «Центр здравоохранения» Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», г. Харьков, Украина; Яблучанский М.И. - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Так ли безопасно рутинное использование препаратов, содержащих глутамин или интермедиаты цикла Кребса, при явной или скрытой онкопатологии?
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Мосенцева О.В., Куник Л.В., Базиленко Д.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Локальний формуляр призначення антибактеріальної терапії в хірургічних підрозділах Клінічної лікарні «Феофанія»
Автори: Строкань А.М., Шевченко Л.В., Пилипенко М.М., Харченко Л.А. - Клінічна лікарня «Феофанія», НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця