Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
7 (85) 2016

Якість життя як показник ефективності комбінованої терапії з використанням транскраніальної магнітної стимуляції при епілепсії
Автори: Kistsen V.V.(1), Sakovich R.A.(2), Evstigneev V.V.(1), Voronetskaya O.R.(3)
(1) — Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Republic of Belarus
(2) — Department of Positron Emission Tomography of the State Institution «Republic Research and Practical Center of Oncology and Medical Radiology named after N.N. Aleksandrov», Minsk, Republic of Belarus
(3) — Minsk Regional Pediatric Clinical Hospital, Minsk, Republic of Belarus

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив імплантації NeuroGelТM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на динаміку синдрому спастичності  після спінальної травми в експерименті
Автори: Цимбалюк В.І.(1), Медведєв В.В.(2), Рибачук О.А.(3, 5), Козявкін В.І.(4), Драгунцова Н.Г.(1)
(1) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна
(5) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність використання препарату Ентроп  у лікуванні астенії в пацієнтів,  які перенесли черепно-мозкову травму
Автори: Чеботарьова Л.Л.(1), Муравський А.В.(2), Солонович О.С.(1)
(1) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Место малоинвазивной нейрохирургии на позвоночно-двигательных сегментах в многопрофильном реабилитационном центре
Автори: Лиев П.С.(1), Лиев А.А.(2), Потапов В.Ф.(2)
(1) — Военный медицинский колледж им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия
(2) — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр медицинской реабилитации «Луч» Минздрава России, г. Кисловодск, Россия

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы  при ревматоидном артрите
Автори: Синяченко О.В.(1), Сокрут О.П.(1), Егудина Е.Д.(2), Сокрут В.Н.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рефлекторные (стимулсенситивные) эпилепсии (Клиническая лекция для неврологов, психиатров, детских неврологов и психиатров, врачей семейной медицины)
Автори: Литовченко Т.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Випадок нейрофіброматозу 2-го типу  з множинними пухлинами  центральної нервової системи  у вагітної жінки
Автори: Костюченко А.В., Титаренко Н.В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология  и лечение боли
Автори: Свиридова Н.К.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід використання Ньюропентину  для лікування нейропатичного компонента болю в пацієнтів із дорсалгією
Автори: Орос М.М., Симулик В.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Клініка «Водолій», м. Хуст, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Cакроилеиты. Диагностические капканы
Автори: Cлободин Т.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Место цервикогенной головной боли в Международной классификации  головной боли
Автори: Сорокин Ю.Н.
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева
Автори: Скрипченко А.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця