Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
8 (86) 2016

Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку
Автори: Міщенко Т.С., Нікішкова І.М., Міщенко В.М., Кутіков Д.О.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України
Автори: Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А., Сніцар Н.Д.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт
Автори: Кузнецова С.М., Шульженко Д.В., Кузнецов В.В.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Автори: Віничук С.М.(1), Фартушна О.Є.(2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ранняя диагностика ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений как актуальная проблема в практике невролога
Автори: Иванова М.Ф.(1, 2), Евтушенко С.К.(3), Семенова А.В.(2), Палагута А.В.(4)
(1) — Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, г. Киев, Украина
(2) — Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев, Украина
(3) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(4) — ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Мигрень — вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему
Автори: Саноева М.Ж.(1), Саидвалиев Ф.С.(2)
(1) — Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института, г. Бухара, Узбекистан
(2) — Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Фармакотерапия постинсультной депрессии
Автори: Цюрко Б.О., Пелепейченко А.Ю., Раскалей Д.В., Калюжный Г.В., Махиня О.В.
Клиника неврологии и нейроортопедии, г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування
Автори: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Шуба І.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні можливості оцінювання функціонування та якості життя у хворих із віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
Автори: Школьник В.М., Фесенко Г.Д.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1
Автори: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини