Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
2 (81) 2017

Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета
Автори: Ринденко В.Г.(1), Феськов О.Е.(1), Копитчак І.Р.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури)
Автори: Рощін Г.Г.(1), Кузьмін В.Ю.(1), Мороз Є.Д.(2), Близнюк М.Д.(2), Крилюк В.О.(2), Новіков Ф.М.(2), Іванов В.І.(2), Дорош В.М.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки, м. Київ, Україна
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об’ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд)
Автори: Курсов С.В.(1), Білецький О.В.(1), Лизогуб К.І.(2), Хмизов А.О.(2), Клебек М.Г.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы)
Автори: Йовенко И.А.(1), Кобеляцкий Ю.Ю.(2), Царев А.В.(1, 2), Кузьмова Е.А.(1), Дубовская Л.Л.(1), Мынка В.Ю.(1), Селезнева У.В.(1)
(1) КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
(2) ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гемостазіологічні порушення та протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит
Автори: Підгірний Б.Я.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лактат натрия — выбор для инфузионных растворов с резервной щелочностью
Автори: Соколов А.С., Коршунов А.В., Рустамова В.С., Чернов А.Л.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Анальгин — эффективно? Дешево? Безопасно? Какая альтернатива?
Автори: Соколов А.С., Никонов В.В., Феськов А.Э.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современные технологии инфузионной терапии акушерских кровотечений
Автори: Ким Ен-Дин
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии», г. Ташкент, Узбекистан

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стан когнітивних функцій у пацієнтів із фібриляцією передсердь та різним генотипом аполіпопротеїну Е
Автори: Стаднік С.М.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Новый гемостатический бинт на основе естественного биополимера хитозана
Автори: Феськов А.Э., Соколов А.С., Солошенко С.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Результаты применения рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий у больных с легочными кровотечениями
Автори: Пономарева Е.В.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМНУ», г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности когнитивных нарушений при ранениях, полученных в условиях боевых действий
Автори: Криштафор А.А.(1), Йовенко И.А.(2), Черненко В.Г.(1, 2), Клименко К.А.(2), Криштафор Д.А.(1, 2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності ендоскопічної бронхіальної санації у хворих, оперованих з приводу новоутворень легень
Автори: Бойко В.В., Краснояружський А.Г., Грома В.Г., Кріцак В.В.
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Рабдомиолиз при минно-взрывной травме: современные принципы и собственный опыт интенсивной терапии
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Йовенко И.А., Дубина В.Н., Яковенко Д.П., Селезнева У.В., Халимончик В.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лабораторные предикторы прогноза у больных с острым инфарктом миокарда, сочетанным с неалкогольной жировой болезнью печени
Автори: Белая И.Е., Коломиец В.И., Мусаева Э.К.
Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет», Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Серцева недостатність із точки зору анестезіолога
Автори: Павлов О.О., Луцик С.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Способ интенсивной терапии общего переохлаждения
Автори: Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії
Автори: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
О трудном диагнозе, стандартах в медицине в целом и стандарте АTLS в частности
Автори: Козаченко А.В.(1), Хомченко М.А.(2)
(1) — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ложная аневризма дуги аорты под маской опухолевого процесса и медиастинита
Автори: Бучнева О.В.(1), Петков А.В.(2), Шафер Я.В.(2)
(1) — ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця