Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
6 (85) 2017

Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі
Автори: Лисенко В.Й.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Харківська міська клінічна лікарня № 2 ім. О.О. Шалімова, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Роль та місце кардіопротекції з використанням сучасних інфузійних препаратів у періопераційному періоді
Автори: Площенко Ю.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тромбоз протеза клапана сердца: современный подход к лечению
Автори: Шатов Д.В., Захарьян Е.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, Крым

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності
Автори: Боєв С.С., Доценко М.Я., Шехунова І.О., Герасименко Л.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами
Автори: Лисенко В.Й.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Харківська міська клінічна лікарня № 2 ім. О.О. Шалімова, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України
Автори: Голдовський Б.М.(1), Поталов С.О.(1), Серіков К.В.(1), Сідь Є.В.(1), Філімонова І.В.(1), Солонинка Г.Я.(2)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы
Автори: Самура Б.Б.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
КУ «Запорожская областная клиническая больница» ЗОС, г. Запорожье, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни показників стрес-лімітуючої системи у хворих із геморагічним інсультом на стадіях розвитку загального адаптаційного синдрому під час проведення інтенсивної терапії
Автори: Серіков К.В.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Элементы концепции fast-traсk в послеоперационном периоде лечения колоректального рака
Автори: Завгородний А.А., Гриценко С.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности коррекции системной и церебральной гемодинамики при токсико-гипоксических энцефалопатиях
Автори: Лысенко В.И.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Харьковская городская клиническая больница № 2 им. А.А. Шалимова, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Истинная степень гемической гипоксии в определении тяжести отравления монооксидом углерода: клиническое наблюдение
Автори: Лысенко В.И.(1), Голянищев М.А.(1, 2), Карпенко Е.А.(1), Карамушко И.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(2)—  КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2 им. проф. А.А. Шалимова», г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Когнитивные нарушения в остром периоде боевой травмы в сравнении с сочетанной травмой мирного времени
Автори: Криштафор А.А.(1), Усенко Л.В.(1), Йовенко И.А.(2), Криштафор Д.А.(1, 2), Черненко В.Г.(1, 2), Шайда О.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОС, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації
Автори: Дацюк О.І.(1, 2), Очеретна О.Л.(1), Бевз Г.В.(1), Дацюк Л.В.(3), Озимий В.А.(4)
(1) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна
(4) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця