Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
№2(89), 2018

Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Роль Колистина в лечении нозокомиальной инфекции у пациентов ОИТ различного профиля
Автори: Волкова Ю.В.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Дискусійні питання застосування манітолу у хворих на гострий інсульт (огляд літератури й власний досвід)
Автори: Галушко О.А., Богдан А.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи
Автори: Галушко О.А., Болюк М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Невидимі ризики: що ми знаємо про них?
Автори: Недашківський С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Філософські проблеми сучасної анестезіології
Автори: Марков Ю.І., Пустовіт С.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив L-орнітину-L-аспартату на деякі показники функції печінки в пацієнтів після резекції печінки
Автори: Лісний І.І., Лазарєва О.А., Онищенко А.К., Закальська Х.А., Катриченко М.О., Бурлака А.А.
Національний інституту раку, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гіпофосфатемія у хворих на гострий інсульт на тлі цукрового діабету: діагностика та лікування
Автори: Галушко О.А., Болюк М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Ключові аспекти діагностики і седації пацієнтів із гострим алкогольним психозом у відділенні інтенсивної терапії
Автори: Кучинська І.А.(1), Бондар М.В.(1), Стребко А.В.(1), Конопленко Л.С.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» ЧОР, м. Сміла, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Контроль гемодинаміки у пацієнтів із супутньою гіпертонічною хворобою під час кліпування аневризм головного мозку
Автори: Дзюба Д.О.(1), Мельник О.Ф.(2), Яворський Ф.А.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности интраоперационной регуляции артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией
Автори: Лоскутов О.А., Колесников В.Г., Шабанов Д.В., Дружина А.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перший досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при операціях аортокоронарного шунтування
Автори: Лоскутов О.А.(1, 2), Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Коротчук Н.В.(2), Бугай О.О.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Десятирічна еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності у відділеннях інтенсивної терапії загального профілю м. Києва
Автори: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Пневмоперитонеум для лапароскопії під регіонарною анестезією: закис азоту vs діоксид вуглецю
Автори: Бишовець С.М. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Про необхідність адаптації до європейських стандартів освітніх і кваліфікаційних вимог за спеціальністю «токсикологія» в Україні
Автори: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Структура ускладнень, причини летальності та клініко-морфологічні паралелі при гострих отруєннях метадону гідрохлоридом
Автори: Андрющенко В.В.(1), Калиш М.М.(1), Курділь Н.В.(2)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, м. Київ, Україна
(2) — Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги
Автори: Льовкін О.А., Перцов В.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аспекти анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування  пацієнтів старших вікових груп
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
100-річний ювілей доцента В.П. Жалка-Титаренка
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
ЕКГ-діагностика: від Ейнтховена до сучасного серцевого моніторингу
Автори: Савчак Я.О., Дзюба Д.О., Лоскутов О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
Наркотические анальгетики (лекция в стихах)
Автори: Бондарь М.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны
Автори: Васкес Абанто Х.Э.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 2, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця