Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
№5(92), 2018

Отдельные моменты из истории украинской анестезиологии: взгляд из прошлого и настоящего в будущее
Автори: Усенко Л.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
Біомедична етика як невіддільна складова світогляду лікаря
Автори: Кобеляцький Ю.Ю., Канчура Т.В., Петрашенок Є.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Диагностические возможности при дисфункции протезов клапанов сердца (обзор литературы)
Автори: Шатов Д.В., Захарьян Е.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, АР Крым

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Приховані небезпеки періопераційного періоду: фокус на гіпофосфатемії
Автори: Галушко О.А.(1), Бабак С.І.(2), Болюк М.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Огляд світової практики діагностики смерті мозку
Автори: Курочка Г.В.(1, 2), Куйбіда Ю.О.(3), Йовенко І.О.(2), Царьов О.В.(1, 2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
(3) — Frimley Park Hospital, Frimley, UK

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клиническая физиология и клиническая фармакология современной инфузионной терапии циркуляторного шока (обзор литературы)
Автори: Йовенко И.А.(1), Царев А.В.(2), Кузьмова Е.А.(1), Мынка В.Ю.(1), Селезнева У.В.(1)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОС, г. Днепр, Украина
(2) — КГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Больовий синдром у дітей із гемобластозами. Сучасний стан проблеми
Автори: Адамчук Н.М.(1), Сорокіна О.Ю.(2)
(1) — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Маловідомі риси давно відомого препарату: в центрі уваги — Нефопам
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Арєшніков Д.Б., Мельник В.М., Ващук Ф.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Комбінована регіонарна анестезія при операції піхвової екстирпації матки, кольпоперинеорафії з леваторопластикою
Автори: Чаплинський Р.П.(1), Панов В.М.(1), Сафонов Р.А.(1), Омельченко-Селюкова А.В.(2)
(1) — КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні можливості ургентної фіброезофагогастродуоденоскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з гострою хірургічною патологією
Автори: Філоненко В.О.(1), Лєсний В.В.(2), Лєсна А.С.(2)
(1) — Обласна лікарня інтенсивної терапії міста Маріуполь, м. Маріуполь, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування налбуфіну гідрохлориду в схемі інтраопераційної мультимодальної аналгезії як частина протоколу прискореної періопераційної реабілітації в баріатричній хірургії
Автори: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром обструктивного апноэ сна в периоперационном периоде: подводные камни или недооцененные возможности?
Автори: Артеменко В.Ю., Пальжок А.Д., Андреева С.Н., Конашевская С.В.
Медицинский центр № 1 Into-Sana, г. Одесса, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения односторонней спинальной анестезии в ургентной хирургии
Автори: Бурцев Д., Малюк Ю., Новиков С., Петрашенок Е., Кобеляцкий Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нефропротекция в оперативной урологии
Автори: Гармиш О.С.(1), Смирнова Я.В.(1), Фомченко К.А.(1), Криштафор А.А.(2), Гармиш И.П.(2)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Варианты мультимодальной аналгезии хирургического лечения колоректального рака
Автори: Горкавый Е.А., Лесной И.И.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості показників референтних значень нейронспецифічної єнолази
Автори: Клигуненко О.М., Кущ К.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения имплантационных венозных порт-систем для пациентов, требующих длительной химиотерапии в отделении интенсивной терапии
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Баранов И.В.(2), Площенко Ю.А.(1), Новиков С.П.(2), Фролов К.Б.(2), Василишин А.В.(2), Кириллова Л.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая больница № 4» ДОС», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями
Автори: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Використання епідуральної анестезії зі збереженням спонтанного дихання в онкохворих при проведенні тривалих гінекологічних лапароскопічних втручань
Автори: M.V. Krasnoselskiy(1), Ye.M. Krutko(1), M.V. Shulga(1), V.G. Seredenko(1), Ye.V. Shulga(2)
(1) — State Institution “Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Базові принципи профілактики когнітивних розладів та відновлення когнітивних функцій при критичних станах
Автори: Кріштафор А.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Рідинні та волемічні порушення у пацієнтів із різними формами гострого панкреатиту після проведення стартової інфузійної терапії
Автори: Муризіна О.Ю.(1), Устіянович О.С.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська ШМКЛ» ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль трансплант-координатора: беседа с семьей потенциального донора
Автори: Андреев С.И.(1), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Кондиционирование потенциального донора
Автори: Андреев С.И.(1), Соловьюк А.О.(2), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития
Автори: Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Площенко Ю.А., Сединкин В.А., Халимончик В.В.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Дидактичні основи вибору методу навчання за модулем «Невідкладні стани» із підготовки до ліцензованого іспиту «Крок 3»
Автори: Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE
Автори: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Особенности анестезиологического пособия у роженицы со спинальной амиотрофией Верднига — Гоффмана: клинический случай
Автори: Клигуненко Е.Н.(1), Максимова Е.В.(2), Дудас А.Б.(2), Сединкин В.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром» ДОС», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гипонатриемия при раке мочевого пузыря (клинический случай)
Автори: Пякшина Е.В., Гармиш О.С., Захарова Н.В., Рац И.Г., Криштафор А.А.
КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інтенсивна терапія синдрому поліорганної недостатності при політравмі: місце екстракорпоральної гемокорекції
Автори: Йовенко І.О., Марзан О.О., Царьов О.В., Дубина В.М., Коваленко Л.В.
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця