Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
Том 16, №2, 2020

Мультимодальна малоопіоїдна анестезія: компоненти й механізми формування
Автори: Лоскутов О.А.(1), Бондар М.В.(1), Овсієнко Т.В.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Обзор международных рекомендаций по нутритивной поддержке у больных с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інфузійна терапія при пневмонії: що нового?
Автори: Ніконов В.В.(1), Лизогуб К.І.(1), Лизогуб М.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Небезпеки і труднощі під час діагностики інфаркту міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом (огляд літератури та власний досвід)
Автори: Галушко О.А., Болюк М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Провідні патофізіологічні порушення в організмі у разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція)
Автори: Пилипенко М.М., Бондар М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Однобічна субарахноїдальна блокада для інтраопераційного знеболювання пластики пахового каналу
Автори: Бишовець С.М., Дзюба Д.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Результати оцінки когнітивних порушень у ранній післяопераційний період у кардіохірургічних пацієнтів з артеріальною гіпертензією, оперованих в умовах штучного кровообігу
Автори: Колесников В.Г.
ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Кардіопротективний ефект нітрогліцерину при невідкладній черезшкірній ендоваскулярній реваскуляризації міокарда в пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом
Автори: Фуркало О.С.(1, 2), Лоскутов О.А.(1, 2), Дзюба Д.О.(1), Максаков А.О.(1), Хохлов А.В.(1), Тодуров Б.М.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм відлучення від штучної вентиляції в дітей із різними формами гострої дихальної недостатності
Автори: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности интенсивной терапии крайне тяжелого течения острой аутоиммунной демиелинизирующей полинейрорадикулопатии (синдром Гийена — Барре)
Автори: Доморацкий А.Э., Крыжевский В.В., Свинтуковский М.Ю., Дубинина Л.В., Иванова Г.П.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Киевская городская клиническая больница № 6, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблеми медичної етики з позиції анестезіолога
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Синдром задней обратимой энцефалопатии (posterior reversible encephalopathy syndrome — PRES) в акушерстве
Автори: Голяновский О.В.(1), Падалко А.А.(2), Мехедко В.В.(1), Жежер А.А.(1), Халанская О.А.(3), Падалко Е.Ю.(4), Жежер Н.П.(5)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка, г. Киев, Украина
(3) — НДСБ «ОХМАТДЕТ», КДП «Отделение планирования семьи и репродуктивной функции женщин», г. Киев, Украина
(4) — Управление медицинских услуг и реабилитации ГАХК «Артем», г. Киев, Украина
(5) — Киевский городской родильный дом № 6, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Життєво небезпечні ускладнення хронічного алкоголізму: в центрі уваги синдром позиційного стиснення (демонстрація клінічного спостереження)
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Прокопів М.М., Трепет Л.М., Трепет Г.С., Єльська О.Ю., Полоневич О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST, що ускладнився повною АВ-блокадою, гострою серцевою недостатністю та раптовою зупинкою кровообігу
Автори: Крижановський В.Є.(1, 2), Красюк В.Б.(1), Данилова Г.О.(2), Дзюба Д.О.(3)
(1) — Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, м. Одеса, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики і лікування гострої печінкової недостатності в дорослих (за даними EASL Clinical Practical Guidelines of the management of acute (fulminant) liver failure 2018—2019 in adult)
Автори: Кучинська І.А.(1, 3), Дронов О.І.(2), Цимбалюк Р.С.(2), Уваров В.Ю.(2), Сотнік І.В.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Судинний доступ у складних онкогематологічних пацієнтів (клінічний випадок)
Автори: Строкань А.М.(1, 2), Субботін В.Ю.(1)
(1) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця