Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
Том 16, №5, 2020

60-летний путь становления и развития кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования
Автори: Лысенко В.И.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Ювілеї
Токсикологія кумаринів: огляд літератури й аналіз випадку отруєння похідними 4-гідроксикумарину
Автори: Маркова С.О.(1), Курділь Н.В.(2), Зінов’єва М.Л.(2), Студзинська Я.В.(1), Ващенко Л.К.(1), Пісоченко К.В.(1), Зацаринська О.І.(1), Прийма Т.В.(1)
(1) — Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Роль збалансованих розчинів у практиці лікаря
Автори: Лизогуб К.І.(1), Ніконов В.В.(1), Лизогуб М.В.(2)
(1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
(2) ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Погляд із минулого в майбутнє: безпілотні літаючі дрони як елемент евакуації поранених у медичній службі Збройних сил України
Автори: Гуменюк К.В.(1), Горошко В.Р.(2)
(1) — Командування медичних сил Збройних сил України, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний центр», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Застосування декскетопрофену в сучасних підходах до мультимодальної аналгезії
Автори: Ніконов В.В.(1), Лизогуб К.І.(1), Лизогуб М.В.(2)
(1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
(2) ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Кокаиновая интоксикация
Автори: Курсов С.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Раціональна фармакологічна профілактика беміпарином венозного тромбоемболізму у хворих онкологічного профілю
Автори: Черній В.І.(1), Смірнова Н.М.(2), Єгоров О.О.(2), Колганова К.О.(2), Босько І.Л.(2)
(1) — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діафрагм-протективна штучна вентиляція легень на етапі відлучення від респіраторної терапії в дітей
Автори: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антибіотикорезистентність та чутливість мікроорганізмів, виділених у хворих із пораненнями черевної порожнини
Автори: Кришевський Ю.П.(1), Горошко В.Р.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Психологічна дезадаптація при гострих коронарних станах
Автори: Загуровський В.М., Калайтан Н.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Диференційоване купірування неускладненого гіпертонічного кризу на догоспітальному етапі
Автори: Голдовський Б.М., Лелюк Д.В.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості профілактики ранньої післяопераційної когнітивної дисфункції в отоларингологічних хворих після загальної анестезії з використанням керованої гіпотензії
Автори: Бондар Р.А., Дацюк О.І., Титаренко Н.В., Костюченко А.В., Дацюк Л.В.
КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова ВОР», м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозирование исхода тяжелой черепно-мозговой травмы
Автори: Черний Т.В.(1), Андронова И.А.(2), Черний В.И.(1), Городник Г.А.(2), Назаренко К.В.(2)
(1) — ГУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» ГУД, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дексмедетомідин як ад’ювант до бупівакаїну при спінальній анестезії для артропластики кульшового суглоба
Автори: Коломаченко В.І.(1), Фесенко В.С.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Львівський національний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Результати лікування неускладнених неповних вибухових переломів тіл хребців грудного й поперекового відділу хребта
Автори: Радченко В.О.(1), Попсуйшапка К.О.(1), Куфтеріна Н.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування багатокомпонентного гіперосмолярного первинного об’єму заповнення оксигенатора при операціях на серці в умовах штучного кровообігу
Автори: Черній В.І., Собанська Л.О.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика й лікування гострого панкреатиту: огляд сучасних рекомендацій (частина 2)
Автори: Чуклін С.М., Чуклін С.С., Попик П.М., Шершень Г.В.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика й інтенсивна терапія гострого гепатиту, бумовленого парацетамолом: дослідження випадку
Автори: Маркова С.О.(1), Курділь Н.В.(2), Студзинська Я.В.(1), Ващенко Л.К.(1), Пісоченко К.В.(1), Зацаринська О.І.(1), Прийма Т.В.(1)
(1) — Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження