Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
Том 17, №2, 2021

СOVID-19: цитокіновий шторм й антицитокінова терапія
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Лоскутов О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний перебіг та особливості лікування хворих на ішемічний інсульт, ускладнений розвитком гострого делірію
Автори: Заграничний Т.С., Недашківський С.М., Галушко О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Синдром поліорганної недостатності в пацієнтів із тяжким перебігом коронавірусної хвороби (COVID-19)
Автори: Кучинська І.А.(1, 2), Савченко Б.О.(2, 3), Андрюхов А.Г.(2), Іванченко А.М.(2), Асташкіна Н.В.(2), Гулеватий Є.О.(2), Кащій У.Л.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інтраопераційне анестезіологічне забезпечення, післяопераційне знеболювання та після­операційна профілактика нудоти і блювання в разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція)
Автори: Пилипенко М.М.(1, 2), Бондар М.В.(2)
(1) — ДП «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив додаткової нейропротекції Гліатиліном на перебіг септичного процесу і вираженість енцефалопатії в структурі синдрому поліорганної недостатності
Автори: Мальцева Л.О.(1), Ліснича В.М.(2), Кобеляцький Ю.Ю.(1), Казімірова Н.А.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» ДОР, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив малоопіоїдної анестезії на частоту виникнення післяопераційної нудоти та блювання при проведенні лапароскопічних оперативних втручань на нирках
Автори: Овсієнко Т.В.(1, 2), Бондар М.В.(1), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення прогностичних маркерів при клінічному прийнятті рішень щодо проведення масивних гемотрансфузій у породіль з крововтратою
Автори: Мітюрєв Д.С.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр», м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации при реваскуляризации миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне кардиогенного шока
Автори: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина А.Н.(1, 2), Ковтун Г.И.(1), Хохлов А.В.(1), Поступальский А.Н.(1), Маруняк С.Р.(1, 2), Лоскутов Д.О.(1), Тодуров Б.М.(1, 2)
(1) — ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина
(2) — Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості інтенсивної терапії вагітних та породіль з тяжким перебігом коронавірусної хвороби (COVID-19)
Автори: Матолінець Н.В.(1, 2), Самчук О.О.(2), Глуховська С.І.(1, 2), Живіцька Х.З.(1, 2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова», м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості больового синдрому при інфаркті міокарда у хворих на цукровий діабет
Автори: Болюк М.В., Галушко О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Інфекція жовчновивідних шляхів при паліативному дренуванні у хворих з хілярною злоякісною жовтяницею
Автори: Сусак Я.М.(1), Палиця Р.Я.(2), Маркулан Л.Ю.(1), Максименко М.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка пошкодження міокарда під час стентування коронарних артерій за даними аналізу тонких змін електрокардіограми та варіабельності серцевого ритму
Автори: Сиворакша О.О.(1), Чайковський І.А.(1, 2), Антонюк Я.А.(3), Дзюба Д.О.(1), Кривова О.А.(2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль зворотного зв’язку зі слухачами-анестезіологами в оцінці викладача
Автори: Лоскутов О.А., Марков Ю.І., Краснов В.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз випадків смертельних отруєнь наркотичними та психотропними речовинами в Україні за результатами епідемічних, клінічних, судово-медичних і лабораторних досліджень (2015–2019 рр.)
Автори: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Місце епідуральної аналгезії з проколом твердої мозкової оболонки як сучасного методу знеболювання пологів
Автори: Жежер А.О.(1), Суліменко Є.М.(1, 2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ТОВ «Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тепловий інсульт при тяжких спортивних перевантаженнях: клінічний випадок
Автори: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Дружина О.М., Маруняк С.Р., Колесников В.Г.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ризики анестезіологічного забезпечення при лапароскопічних втручаннях на черевній порожнині
Автори: Недашківський С.М., Галушко О.А., Дзюба Д.О.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особливості інтенсивної терапії у хворих на діабетичний кетоацидоз у період пандемії COVID-19
Автори: Галушко О.А.(1), Кучинська І.А.(1, 2), Бабак С.І.(3), Юрків В.В.(3), Антонюк Л.В.(2), Кушнір М.В.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
(3) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця