Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
№1 (778), 2022

Патогенетичні шляхи розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з автоімунними ревматичними захворюваннями
Автори: Єгудіна Є.Д.
д.м.н., професор, керівник освітнього центру, Інститут ревматології, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія
Розділи: Довідник фахівця
Серцево-легенева і церебральна реанімація: нові рекомендації Європейської ради з реанімації 2021 року
Автори: Усенко Л.В., Царьов О.В., Кобеляцький Ю.Ю.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Мотивація успіху або невдачі у лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Бараннік С.І., Пилипенко О.В., Сидоренко А.А.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Гіпертонічна хвороба cерця. Сучасний погляд
Автори: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Ендотеліт як важливий чинник Long COVID і шляхи медикаментозної корекції
Автори: Нетяженко В.З.
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Четвертий з’їзд істориків медицини України з міжнародною участю
Автори: Опарін О.А. (1, 2), проф., Баран Д. (1, 3), проф., генеральний секретар Міжнародного товариства істориків медицини, Рогожин Б.А. (1, 2), доц., Белозьоров І.В. (1, 4), проф., Корж О.М. (1, 4), проф., Мазур І.П. (1, 5), проф., Робак І.Ю. (1, 6), проф., Васильєв К.К. (1, 7), проф.
(1) — Українська академія історії медицини, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — Міжнародне товариство істориків медицини, м. Страсбург, Франція
(4) — Харківський національній університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(5) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(6) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(7) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Розділи: Медичні форуми
Система охорони здоров’я як об’єкт управління та аналізу
Автори: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна

Розділи: Довідник фахівця