Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Internal medicine" 1(1) 2007

Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; В.К. ТАЩУК, д.м.н., професор, Буковинська державна медична академія
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Н.М. СЕРЕДЮК, д.м.н., професор, В.Н. СЕРЕДЮК, к.м.н., доцент; Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор; Кафедра госпітальної терапії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Therapy, Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.М. КОВАЛЕНКО, чл.-кор. АМН України, професор; Ю.М. СІРЕНКО, професор; О.Г. НЕСУКАЙ, д.м.н., Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска АМН України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Е.В. ОЩЕПКОВА, Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Минздрава РФ, г. Москва
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: П.О. КОЛЕСНИК, к.м.н., доцент; Кафедра терапії та сімейної медицини, факультет післядипломної освіти Ужгородського національного університету
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. АХАПКИНА, директор департамента экспериментальной и клинической фармакологии, зам. генерального директора ЗАО «Отечественные лекарства»; А.И. ФЕДИН, профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФУВ РГМУ; А.С. АВЕДИСОВА, профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского; Р.В. АХАПКИН, к.м.н, научный сотрудник отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Clinical researches
Authors: Т.И. ГАРАЩЕНКО, Л.И. ИЛЬЕНКО, М.В. ГАРАЩЕНКО, Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РГМУ, кафедра педиатрии Московского факультета РГМУ, Россия
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Laszlo HODINKA, MD, prof. Национальный институт ревматологии и физиотерапии, Будапешт, Венгрия
Categories: Family medicine/Therapy, Traumatology and orthopedics, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Andrew H.BAKER, Professor of Molecular Medicine, Division of Cardiovascular and Medical Sciences University of Glasgow, UK
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy, Genetics
Sections: Specialist manual
Authors: В.Ф. МОСКАЛЕНКО, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine
Authors: І.М. ШУЛІПЕНКО, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, чл.-кор. АМН України, д.м.н, проф.; Н.В. НЕТЯЖЕНКО, Г.І. МИШАНИЧ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medical forums
Authors: Д.Д. ІВАНОВ, д.м.н., професор; М.Д. ІВАНОВА; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology
Sections: Medical forums