Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Практична онкологія»

Про видання

Головний редактор
Зотов Олексій Сергійович

к.м.н., доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  КВ № 23434-13274Р.

Видано Міністерством юстиції України 22.06.2018 р.

Засновано: Листопад 2018

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN 2663-3272 (print)

ISSN 2663-3280 (online)