Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
3 (50) 2013

Нестандартные подходы к лечению острой сердечной недостаточности
Автори: Иркин О.И., Степура А.А. - Отдел реанимации и интенсивной терапии ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско», г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Патофізіологія холодового шоку
Автори: Олійник Г.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Внезапная кардиальная смерть у детей и подростков. Проблемы диагностики. Направления профилактики (обзор литературы)
Автори: Никонова В.В. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль статинів у комплексній терапії хворих із фібриляцією передсердь
Автори: Фуштей І.М., Голдовський Б.М., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Место Цефосульбина в терапии внебольничных пневмоний
Автори: Нудьга А.Н., Ковалева Е.А., Никонов В.В. - Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Інфекційні захворювання, Антибіотикотерапія
Розділи: Клінічні дослідження
ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда правого шлуночка
Автори: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль Гепасола-Нео в комплексе интенсивной терапии пациентов реанимационного профиля
Автори: Волкова Ю.В., Хижняк А.А., Кудинова О.В. - Кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии, Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика стану легеневого кровообігу  в недоношених новонароджених із різними типами респіраторної підтримки
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Солошенко І.В. - Харківська академія післядипломної освіти, Харківський міський перинатальний центр
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностическое значение белка S100, нейронспецифической енолазы, эндотелина-1 в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы
Автори: Епифанцева Н.Н., Борщикова Т.И., Чурляев Ю.А., Раткин И.К., Екимовских А.В. - ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей», Министерства здравоохранения Российской Федерации, НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН (Филиал), г. Новокузнецк, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Автори: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Хірургія, Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Oсновні тенденції зміни рівня NT-PRO BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність
Автори: Целуйко В.Й., Матвійчук Н.В., Кіношенко К.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения центральной гемодинамики у пациентов с кишечной непроходимостью и их предоперационная коррекция
Автори: Жуков А.С., Неймарк М.И. - Кафедра анестезиологии и реаниматологии Алтайского государственного медицинского университета, КГБУЗ «Городская больница № 1», г. Барнаул, Алтайский край, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії
Автори: Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Світлик Г.В., Максимов О.В., Либа З.Д., Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Соматические и неврологические проявления антифосфолипидного синдрома
Автори: Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра клинической фармакологии, клинической фармации и фармакотерапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль нейропротекции в терапии гипертонической энцефалопатии
Автори: Трофимов В.И., Минеев В.Н., Бручкус Е.А., Зинакова М.К. - СПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; Щенникова С.В. - ООО «Герофарм», Москва, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів
Автори: Богомаз В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Римаренко П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження, Медична освіта
Удосконалення приживлення алотрансплантатів при герніопластиці методом індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (експериментальне дослідження)
Автори: Алексєєва Т.А. - Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ; Гомоляко І.В., Фурманов Ю.О. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Грищук Я.І., Лазаренко О.М. - Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівцями виїзної бригади відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених рівненської обласної дитячої лікарні
Автори: Думановський Г.В., Ушкевич О.А., Кулик М.О., Пашинський О.Л. - Рівненська обласна дитяча лікарня, комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Использование опыта Европейского совета по реанимации (ERC) при подготовке медицинского персонала к оказанию экстренной помощи
Автори: Чурсин А.А. - Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Российская Федерация
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Аналіз медико-соціальних втрат при гіпертонічному кризі на амбулаторно-поліклінічному етапі
Автори: Цанько І.І., Римаренко П.В., Мархонь І.П. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Клебан Я.І. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня № 2», м. Київ; Базилевич А.Я. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Гостра коронарна недостатність: морфологічні аспекти проблеми
Автори: Курик О.Г., Каленська О.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Авіаційна рятувальна служба Польщі: досвід та можливості впровадження для України
Автори: Пилипець Я.Д., Гера Л.П., Пшемислав Барчентевич, Римаренко П.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Комунальний заклад «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku, м. Санок, Республіка Польща; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Діагностика та надання першої медичної допомоги при черепно-мозковій травмі
Автори: Квасніцький М.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Пріоритетні напрямки надання екстреної хірургічної допомоги на сучасному етапі
Автори: УШКЕВИЧ О.А., НЕСТЕРЕНКО О.Л. - Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, Рівненська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Стандартизаційні пропозиції  щодо впровадження електронної історії хвороби  до системи управління екстреною  медичною допомогою та державною  службою медицини катастроф України
Автори: Гайволя О.О., Калінчук О.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» КУ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9», м. Запоріжжя
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Ішемічний інсульт — структурні основи розвитку при метаболічному синдромі
Автори: ЧУЙКО Н.Я. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
О реализации требований Законов Украины «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112» и «Об экстренной медицинской помощи»
Автори: СОЛОВЬЕВ А.А., ГАЕВСКИЙ А.А., ФЕДАК Б.С., ЗАБАШТА В.Ф. - Главное территориальное управление МЧС Украины в Харьковской области, КУОЗ «Областная клиническая больница — центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Методы подготовки специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи
Автори: ЯЦЫНА Г.С., МУСТАФА В.И., ЗАГУРОВСКИЙ В.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Досвід забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих із морбідним ожирінням
Автори: НАУМЕНКО О.В., РУДЬ О.А. - ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Викладання питань невідкладної допомоги при захворюваннях вуха, горла та носа на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання медицини невідкладних станів»
Автори: ШКОРБОТУН Я.В., ЛАСИЦЯ Т.С., РИМАРЕНКО П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Зберігання медичного майна для надання екстреної медичної допомоги в різних умовах
Автори: ЦАНЬКО І.І., РИМАРЕНКО П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; КОТУЗА А.С. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами; ГАЛУШКА А.М. - Українська військово-медична академія, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Наукове обґрунтування сучасної системи контролю якості медичної допомоги у військовому госпіталі
Автори: ЦАНЬКО І.І., СЕРЕБРЯКОВ О.М. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Житомирський ордена Червоної Зірки військовий госпіталь Міністерства оборони України, м. Житомир
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблема безпеки пацієнтів
Автори: КОТУЗА А.С., ІВЧУК В.Г. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами; ЦАНЬКО І.І. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; ОТРОШКО А.А. - Чернігівський міський військовий госпіталь
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Внесок професора А.І. Тріщинського у розвиток невідкладної медицини (до 90-річчя з дня народження)
Автори: МАРКОВ Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Ювілеї