Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
1 (64) 2015

Современные боевые химические средства несмертельного действия: токсикологические и клинические аспекты
Автори: Курдиль Н.В., Иващенко А.В. - Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной токсикологи, радиологии и медицинской защиты; НМАПО имени П.Л. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сопроводительное лечение осложнений химиотерапии онкологических больных
Автори: Ренке А.Л. - Киевский областной онкологический диспансер; Жежер А.А., Шлапак И.П. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
ТЭЛА (лекция в стихах)
Автори: Бондарь М.В. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Иммуноглобулинотерапия сепсиса
Автори: Мальцев Д.В. - Институт иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сбалансированная инфузионная терапия. Применение Волютенза® с целью жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери
Автори: Чепкий Л.П. — Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозна підготовка пацієнтів перед спінальною анестезією в абдомінальній хірургії
Автори: Бишовець С.М. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Реосорбилакт и Латрен в коррекции эндогенной интоксикации и оксидантного стресса у больных с острым деструктивным панкреатитом
Автори: Алиев Н.А., Бобиев А.Б., Хамидов Д.Б., Баротов Э.Д., Буриев Т.Н., Курбанов Д.А., Шомуродов Х., Эшмирзаев Б.А. — Кафедра анестезиологии и реаниматологии государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения», г. Душанбе; ЦРБ Шахринавского района, Республика Таджикистан
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку
Автори: П’ятикоп В.О., Кутовий І.О., Бабалян Ю.О., Стогній А.В. — Харківський національний медичний університет; Котляревський Ю.О., Пшеничний А.О. — КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Ключове питання замісної терапії акушерських кровотеч — фібриноген
Автори: Гончаренко Д.О. — КЗ КОР «Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини»; Жежер А.О., Колівошко А.М. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Использование пропофола как компонента анестезии в офтальмологической практике
Автори: Белецкий А.В., Саенко С.А., Авдеев А.В. — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница № 14 им. Л.Л. Гиршмана
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Периоперационная инфузионная терапия
Автори: Шлапак И.П., Галушко А.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
До питання запобігання виникненню набутих тромбофілій у процесі проведення антикоагулянтної терапії
Автори: Бондар М.В., Бешлей І.А., Арєшніков Д.Б., Кравченко О.В., Цвик І.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 10
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Гостра ниркова недостатність при тяжких отруєннях метадоном
Автори: Недашківський С.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Кучма А.Б., Струк В.Ф., Богомол А.Г. — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості застосування епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій
Автори: Дзюба Д.О., Недашківський С.М., Галушко О.А. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ; Верещагін С.В. — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Показники водно-електролітного балансу у постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою
Автори: Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. — Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльне дослідження концентрації левофлоксацину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на менінгоенцефаліт
Автори: Борщов С.П., Матяш В.І. - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів із тяжким гострим некротичним панкреатитом
Автори: Дронов О.І., Кучинська І.А., Арешніков Д.Б., Задорожна К.O. — Кафедра загальної хірургії НМУ імені О.О. Богомольця; Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 10; Київський міський центр захворювання печінки, жовчних протоків і підшлункової залози
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією
Автори: Хижняк А.А., Михневич К.Г., Баусов Є.О., Дубівська С.С. — Харківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нутритивная поддержка и выбор ее тактики у критических пациентов
Автори: Смирнова Л.М. — Государственное учреждение «Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова» НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив штучної терапевтичної гіпотермії на результати лікування хворих з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами
Автори: Дудукіна С.О., Кобеляцький Ю.Ю. - КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР, відділення анестезіології та інтенсивної терапії № 2; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіолоігії та інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Доцільність та безпечність використання неінвазивних методів контролю показників газообміну під час операцій в положенні хворого на животі
Автори: Рудь О.А., науковий керівник — д.м.н., професор Шлапак І.П. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини»; Державне управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості проведення інфузійної терапії у хворих iз гострими порушеннями мозкового кровообігу
Автори: Бондар М.В., Бутко І.С., Цвик І.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Методика ультразвукової регіонарної анестезії при каротидній ендартеректомії
Автори: Строкань А.М. - Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Синегнойная палочка: современные реальности антибактериальной терапии
Автори: Харченко Л.А. — Украинский медицинский центр интенсивной терапии сепсиса; кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО им. П.Л. Шупика
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Паравертебральная аналгезия
Автори: Синицын М.Н., Строкань А.Н. — Клиническая больница «Феофания» ГУД, г. Киев; Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Опыт использования экстракорпоральной мембранной оксигенации в лечении острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком
Автори: Дружина А.Н., Лоскутов О.А. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии, г. Киев; ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев; Шлапак И.П. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии, г. Киев; Тодуров Б.М. — ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великобританії: досвід впровадження в Україні
Автори: Пилипенко М.М. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ; Рибінкіна І. – Госпіталь Брайтона, East Sussex, Великобританія; Бондар М.В., Шлапак І.П. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Першим шприцам — 350 років! Iсторичні нотатки до ювілею
Автори: Галушко О.А., Петриченко В.В., Петриченко С.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
On the issue of thrombophilia prevention in the course of anticoagulant therapy
Автори: Bondar M.V., Beshley I.A., Aryeshnikov D.B., Kravchenko O.V., Tsvyk I.M. - Department of Anesthesiology and Intensive Care National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk; Hospital №10, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Conduction of infusion therapy in patients with acute stroke. Medical case
Автори: Bondar M.V., Butko I.S., Tsvyk I.M. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
A comparative study of levofloxacin concentrations in the cerebrospinal fluid after intravenous and intrathecal administration
Автори: S.P.Borschov, V.I. Matyash - SE « L.V. Gromashevskiy''s Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAMS of Ukraine»; I.P Shlapak - P.L. Shupika''s National Medical Academy of Postgraduate Education. Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
The syringes are 350 years! Рistorical notes to anniversary
Автори: Halushko O.A., Petrychenko V.V., Petrychenko S.A. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after Platon L.Shupik
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
Obstetric hemorrhage – the clue is fibrinogen
Автори: Honcharenko D.O., Zhezher A.O., Kolivoshko A.M.
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Features of nutritional support in patients with severe acute necrotizing pancreatitis
Автори: O. I. Dronov, I. A. Kuchynska, D. B. Areshnikov, K. O. Zadorozhna - Department of General Surgery NMU named after O. O. Bogomolets, Kyiv; Department of Anaesthesiology and Intensive Care, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupik; Kyiv City Clinical Hospital № 10; Kiev City Center of Liver Disease, Bile ducts and Pancreas named after V.S. Zemskov;
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Experience in the use of extracorporal membrane oxygenation in the treatment of acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock
Автори: DruzhynaO.M., Loskutov O.A. - Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy P.L. Shupik National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kiev, Ukraine; State Institution « Institute of the heart» of the Ministry of Health, Kiev, Ukraine; Shlapak І.P. - Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy P.L. Shupik National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kiev, Ukraine; Todurov B.M. - State Institution « Institute of the heart» of the Ministry of Health, Kiev, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Influence of Artificial Therapeutic Hypothermia on Treatment Outcomes in Patients with Complicated Intracranial Aneurysmal Hemorrhages
Автори: Dudukina S.O., Kobeliatskyi Yu.Yu. - Municipal Institution «Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnikov» of Dnipropetrovsk Regional Council, Department of Anesthesiology and Intensive Care № 2; State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Healthcare of Ukraine», Department of Anesthesiology and Intensive Care, Dnipropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Influence of General Anaesthesia on the Degree of Cognitive Changes in Elderly Patients with Urgent Surgical Pathology
Автори: Khizhniak A.A., Mykhnevych K.H., Bausov Ye.O., Dubivska S.S. - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Premedication of Patients before Spinal Anaesthesia in Abdominal Surgery
Автори: Byshovets S.M. - National Medical Academy of Postgraduate Academy named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Pseudomonas aeruginosa: the modern reality of antibiotic therapy
Автори: L.A.Harchenko - Ukrainian Medical Center intensive therapy for sepsis; Department of Anesthesiology and Intensive Care Knape them. P.L.Shupyk
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Acute renal failure in severe poisoning by methadone
Автори: Nedashkіvsky S.M. - Natsionalna Medical Academy of Postgraduate Education named after PL PL, m. Kyiv; Kuchma A.B., Struk V.F., Mantis A.G. - Kyyivska City Hospital ambulance
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Structured Clinical Examination in Anesthesiology in Great Britain: the Experience of Implementation in Ukraine
Автори: Pylypenko M.M. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine; Rybinkina I. - Brighton Hospital, East Sussex, Great Britain; Bondar M.V., Shlapak I.P. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Paravertebral analgesia
Автори: Sinitsyn M.N, Strokan A.N. - Feofaniya Clinical Hospital, State Administration of Affairs, Kyiv, Ukraine; P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Ultrasound regional block anesthesia for carotid endarterectomy
Автори: Strokan A.M. - P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця