Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
5 (68) 2015

Отруєння талієм та його сполуками
Автори: Арустамян О.М., Ткачишин В.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Організація надання медико-санітарної допомоги населенню в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру
Автори: Кочін І.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра цивільного захисту та медицини катастроф; Хандога Е.В. - Василівський міжрайонний ВП ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности нутритивной поддержки при критических состояниях, обусловленных острой церебральной недостаточностью
Автори: Черний В.И., Куглер С.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Инфузионно-трансфузионная терапия (посттрансфузионные осложнения, синдром гомологической крови) Лекция для врачей-интернов
Автори: Яковлева Э.Б., Говоруха И.Т., Железная А.А., Джоджуа Т.В. - Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Новые возможности парентерального питания у больных сахарным диабетом
Автори: Шлапак И.П., Недашковский С.М., Галушко О.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности биопотенциалов сердца у больных в остром периоде инфаркта миокарда
Автори: Белая И.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір емпіричної антибіотикотерапії у хворих з гострим панкреатитом
Автори: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Підгірний Б.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита
Автори: Винник Ю.С., Миллер С.В., Теплякова О.В., Цедрик Н.И., Онзуль Е.В. - Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений
Автори: Козина О.С., Клигуненко О.М. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Цитопротекція міокарда в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця
Автори: Нетяженко В.З., Нетяженко Н.В., Мальчевська Т.Й. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антагонист глутаматных NMDA-рецепторов (амантадина сульфат) в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы
Автори: Черний В.И., Андронова И.А., Городник Г.А., Назаренко К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет
Автори: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця
Автори: Світлик Ю.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційна оцінка стану гемодинаміки та рівня болю у молодих пацієнтів при травматологічних операціях
Автори: Богуславська Н.М. - Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією
Автори: Хижняк А.А., Михневич К.Г., Баусов Є.О., Дубівська С.С. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Маркери стресу та стан регуляторних систем при аденотомії у дітей
Автори: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження